Boeing 737-800

Jul 10, 2018

CTT får beställning på system till åtta Boeing 737-800


Värdet är på flera miljoner och kommer att installeras under 2018 och första kvartalet 2019

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-800 flygplan från ett flygbolag. Systemen kommer att installeras retrofit under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Ordervärdet räknat på gällande systemlistpris uppgår till drygt 5 MSEK. 

Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing på CTT Systems kommenterar: “Ett högre oljepris i kombination med fortsatt hög ’load factor’ (fler passagerare per flight) och fler plan med högre stolsdensitet (fler stolar per flygplan) driver marknaden för aktiv prevention av kondens. Fler bolag har nu fuktproblem från ökad kondensation som medför att inbyggda dräneringssystem inte längre är tillräckliga. Fler flygbolag inser vikten av aktiv fuktreglering och man värdesätter inte enbart lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp utan söker även det som ökar driftsäkerhet i utrustning och i flygverksamheten."

Zonal Drying™ tar bort ansamlat kondensvatten i exempelvis isolering, håller crown area torrt och förhindrar överskottsvikt från vattenansamlingar i flygplanskroppen. Detta ger lägre bränslebehov och mindre föroreningar vid varje flygning. Exempelvis medför 200 kg lägre överskottvikt att bränsleförbrukningen sjunker med 0,4 %, vilket sparar cirka 25 000 liter bränsle per flygplan och år, samt att koldioxidutsläppen minskar med 65 ton per år. Ytterligare besparingar uppnås genom minskade reparationer av fuktskadade elektriska komponenter och utrustning, byten/reparationer av isolering, och lägre driftstörningar från elektriska fel.

cttLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT