CTT Systems/Bribo.

Feb 2, 2018

CTT Systems ökar omsättningen


Höjer utdelningen.

CTT Systems, som levererar fuktkontrollsystem, redovisar en ökad nettomsättning i kvartalet om 2 % till 63,9 MSEK (62,6), medan rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,3 MSEK (14,5). För helåret ökade nettoomsättningen med 9 % till 273,2 MSEK (251,6) och helårets rörelseresultat (EBIT) ökade till 57,9 MSEK (50,6). 

Resultat efter skatt uppgick under 2017 till 47,4 MSEK (37,5). 

"För 2018 räknar jag med en omsättningsökning (mätt i US-dollar) i nivå med 2017 (10 %). Under de första 6 månaderna kommer omsättningen att vara lägre än under motsvarande period 2017, vilket beror på svagare USD/SEK, samt lägre VIP och IP-försäljning. Under andra halvåret 2018 räknar jag med att omsättningen åter ska öka. Vi räknar med att ökningen under andra halvåret kommer att drivas av försäljning till VIP, A350-programmet och Zonal Drying™, skriver vd Torbjörn Johansson, i rapporten.

Bolaget beömder nettoomsättningen i det första kvartalet 2018 till mellan 60 och 65 MSEK (73,1).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 2,75 SEK per aktie (2,10).

"Resultatet per aktie ökade med 26 % till 3,79 SEK (3,00) som i kombination med starka finanser och ett starkt kassaflöde gör att styrelsen föreslår årsstämman att höja utdelningen med 31 % till 2,75 kr/aktie (2,10 kr/aktie)”, skriver Torbjörn Johansson vidare.

Bolaget skriver också att under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT