Aug 12, 2016

Rekordkvartal för CTT Systems


Bygger ut fabriken i Nybro.

CTT Systems redovisar ett framgångsrikt kvartal med rejäl ökning av såväl omsättning och resultat som marginal. Företaget genomför en rad investeringar för att klara en fortsatt tillväxt. Det framgår av företagets delårsrapport.

Vd Torbjörn Johansson kommenterar rapporten:

”Den positiva utvecklingen av nettoomsättning och resultat fortsatte i andra kvartalet, främst drivet av ökad IP-försäljning till 787-programmet samt ökad VIP-försäljning. Omsättningsrekordet från årets första kvartal överträffades med 8 %.

Rörelseresultatet noterade även det sin högsta nivå någonsin, 13,8 MSEK. Marginalförbättringen till 20 % (16 %) beror i huvudsak på ovanligt gynnsamma bokföringsmässiga valutaeffekter hänförliga till kundfordringar, leverantörsskulder och terminsäkringar.

Samtidigt belastar poster av engångskaraktär kvartalets resultat med 1,3 MSEK, främst hänförligt till en befarad kundförlust. CTT har under det första halvåret 2016 ökat resultatet i högre takt än omsättningen.

Det visar hur ökade volymer slår igenom på resultatet, speciellt när ökningen sker inom eftermarknadsprodukter med högre marginal. För det tredje kvartalet bedömer jag att nettoomsättningen hamnar i intervallet 50-55 MSEK, vilket är 18-30 % högre jämfört med samma kvartal 2015.

För att klara av att växa framöver genomför CTT en rad investeringar. Vår största pågående investering är utbyggnaden av vår fabrikslokal i Nybro som beräknas bli klar under hösten. Fördubblingen av lokalytan skapar förbättrade förutsättningar för en rationell tillverkning av främst fuktdynor, förbättrad produktivitet och en ökning av produktionsvolymerna.

I Nyköping har vi investerat i en bättre test- och utvärderingsmiljö av bland annat kabinbefuktning samt genomfört vissa mindre investeringar av effektivitetshöjande karaktär. Det innebär att vi står väl rustade att kunna fortsätta växa rationellt under många år framöver.

I övrigt kan noteras att CTT nu har mer än 1 000 luftfuktare totalt i kommersiell flygbolagsdrift på Airbus A380, Boeing 787 och Airbus A350. Detta sedan Airbus levererat ett A350-900 flygplan under kvartalet med våra luftfuktare ombord.

Det känns bra att våra produkter nu är i drift på alla de tre senaste modellerna av långdistansflygplan!”

Andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 27 % till 67,9 MSEK (53,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 13,8 MSEK (8,6) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (16 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (6,8)
 • Resultat per aktie ökade till 0,78 SEK (0,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 MSEK (4,3)

DELÅRET januari – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 24 % till 131,0 MSEK (105,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 25 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 23,5 MSEK (18,0) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (17 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,8 MSEK (13,4)
 • Resultat per aktie ökade till 1,42 SEK (1,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 MSEK (10,1)

Prognos tredje kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2016 bedöms bli mellan 50 och 55 MSEK (42,3).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT