Bild Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College.

May 22, 2020

Coronakrisen utbildar oss i hållbarhet


Är vi korkade eller kommer vi skapa robusta system? Experten från Göteborgs Tekniska College ser två alternativ.

Hållbarhet är inte bara ekologi och miljö. Det måste man jobba med på alla plan; ekologi, socialt och ekonomiskt. Vi måste skapa robusta system, säger Johan Bengtsson, lärare på Göteborgs Tekniska College och motorn bakom Möjligheternas Värld och Smarta Fabriker.

Johan Bengtsson kopplar hållbarheten till den situation vi har nu och konsekvenserna för bland annat de stora företagen som regelmässigt jobbar enligt just-in-time och lägger ut stora delar av sin produktion i andra länder, inte minst Asien.

– Jag ser två möjligheter efter den här krisen, säger han. Det ena är att man tänker om och inser att det inte är hållbart att skapa system som inte är robusta. Att de ser över sina supply chains, kanske tar hem produktion och genomför andra åtgärder för att bli säkrare.

– Den andra möjligheten är att vi människor helt enkelt är ganska korkade och att vi efter ett halvår har glömt och fortsätter att optimera enbart på kostnad. Risken är att vi kör på som vanligt.

– Men några kommer förhoppningsvis att lära sig något av det här.


Vi lär oss i krisen

Bengtsson menar att hållbarhet omfattar allt, och är inte bara något vi ska applicera på miljö.

– Det gäller även socialt och ekonomiskt. Hållbarhet handlar om att skapa robusta system. Det är ju aktuellt inte minst nu. Vi ser hur vi drabbas inte minst ekonomiskt i en kris.

– Vi måste utgå från oss själva först och främst, hur vi själva beter oss och vilka vanor vi har. Jag tror till exempel inte att jag kommer åka till Stockholm lika ofta i framtiden som jag tidigare gjort.

– De senaste veckorna har vi tvingats att lägga om våra beteenden. Vi jobbar till exempel på ett nytt sätt, vi jobbar mycket hemifrån, vi möts på distans. Vi hade till exempel ett personalmöte idag online – och vi var 80 personer!

– Visst saknar man den sociala biten i samband med såna möten, men informationen gick fram minst lika bra, till och med bättre.

– Hela den biten accelererar under Corona-krisen på ett sätt vi inte sett tidigare. Och jag tror att mycket av det betendet kan stanna kvar hos oss, att vi i större utsträckning vill jobba hemifrån, att mötas på distans och så vidare.

– Transporter är bara en liten del i den ekologiska hållbarheten. Vi borde till exempel skärpa till oss och göra prylar som håller längre och tänka mer cirkulärt. Det är viktiga aspekter när det gäller hållbarhet.

– Även socialt är hållbarhetsarbete viktigt. Det finns ju många arbetsuppgifter som inte är så hållbara. Jag tänker på ädelmetaller, arbete i gruvor, det är inte särskilt socialt hållbart.

– Min grunduppfattning är att vi ska tänka hållbart ur alla perspektiv, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi konsumerar inte särskilt hållbart heller. Vi har vant oss vid en viss livsstil, men kan konsumera smartare.

– Men företagen idag är ganska bra på hållbarhet. Många vittnar om att man inte vill göra affärer med företag som inte har hållbarhet på sin agenda. Det har blivit ett konkurrensmedel.

Johan avslutar med att ge oss ett hopp om framtiden;

– Vi har ofta workshops med grundskoleelever. De är verkligen drillade i de här frågorna och kan verkligen hållbarhet. Det finns hopp.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT