Ove Leichsenring, SWIRA.

Aug 18, 2020

Corona-krisen blottar sårbarheten i Just-In-Time


Det kan bli Perfect Time för svensk industri.

På ledarsidor, i krönikor, i artiklar och debattartiklar har det de senaste veckorna talats och debatterats om industrins, och inte minst fordonsindustrins, sårbarhet under en kris av det slag världen nu genomlider.

När Kina stannar, stannar också stora delar av produktionen i Sverige då komponenter blir liggande på stillastående båtar i kinesiska hamnar eller inte tillverkas alls.

Just in time-konceptet blir förvandlat till Not on time.

I en artikel i SvD pratade häromveckan professor Fredrik Sjöholm om att begreppet "Made in Poland" efter Corona kan bli "Made in Sweden", då viktig produktion tas hem till Sverige. Han konstaterar att detta kan te sig positivt, men varnar också för att det leder till minskad globalisering, vilket är viktigt för ett handelsberoende land som Sverige. En motvikt är teknikutvecklingen som leder till ökad globalisering när vi blir oberoende av fysisk placering och därmed får en ökad handel över gränserna.

På FKG:s hemsida konstaterar Fredrik Sidahl att Corona-krisen ställer allt på sin spets och hänvisar till att FKG-studien "Dyrt att köpa billigt" nu besannas på ett nytt sätt. Det har gått ett decennium sedan den utfördes, men är just nu i dessa tider aktuellare än nånsin. Ty även utan en kris av denna magnitud visar studien att det kan bli dyrt att köpa billigt, med en del variationer upp och ner beroende på komponenter och var de köps.

Förändringar

Ove Leichsenring, ordförande i SWIRA - Swedish Industrial Robot Association - konstaterar samma sak och ser i andanom att något positivt för svensk industri kan komma ut av denna för övrigt mycket mörka tid.

– Allt är naturligtvis väldigt mörkt och dystert just nu men det kommer att ta slut en vacker dag. Då har vi lärt oss en del saker och det är ju positivt – även om vi också måste inse att krisen kommer att få en hel del negativa följder, där företag tyvärr kommer att gå omkull – både sluttillverkare och leverantörer, säger Ove Leichsenring.

– Men, säger han i nästa andetag, en av de effekter jag tror det här kommer att ha är att de globalt sammankopplade försörjningsskedjorna som brustit under Corona-krisen och som resulterat i fullständiga produktionsstopp för många stora företag, kommer att medföra förändringar.

Tankeställare

– Jag tror vi har fått oss en tankeställare och jag sällar mig i det fallet till många ekonomer som menar att vi måste fundera på hur vettigt det är med just-in-time, att ha alla varor under transport och att lägga ut produktionen i andra länder i så stor utsträckning som många gör idag.

Det här påtalas på många håll och bland annat trycker Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen, på just detta i sin artikel, när han skriver "Coronaepidemin har ställt saker på sin spets. När containerfartygen från Asien, fulla med komponenter, plötsligt började lysa med sin frånvaro i de europeiska hamnarna verkade leveranser från låglöneländer plötsligt inte som en riktigt lika bra affär."

– Jag är övertygad om att de stora exportföretagen kommer att vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sina försörjningskedjor i framtiden, säger Ove Leichsenring.

Köpa mer svenskt

En del av lösningen för de stora OEM-företagen, tror Ove Leichsenring, är att lägga mer av tillverkningen hemma.

– Det har gjorts många utredningar i ämnet, bland annat FKG-rapporten "Dyrt att köpa billigt", och jag tror vi är tillbaka där.

– Vi får nog lägga mer av tillverkningen nära de stora slutförbrukarna. Jag skulle gissa att det är vad som kommer ut av detta och det är en positiv sak.

– Om vi tittar på det vi idag lägger i Asien så finns det säkert en hel del vi skulle kunna ta hem.

Leichsenring menar att pandemin också satt svensk industri i rampljuset på ett helt nytt sätt.

– Den stora varselvågen vi fått under den här Corona-krisen har gjort alla medvetna om vikten av en stark och konkurrenskraftig svensk industri, som motorn till svensk välfärd och arbetstillfällen i landet.

Det har inte varit någon debatt om industrin och hur den påverkar välfärden på många år, men den debatten tror Ove Leichsenring kommer att lyftas upp ganska tydligt när krisen är över.

– Jag hoppas och vill tro att vi kommer att få se en tydligare industripolitik från våra politiker, inriktad mot små och medelstora företag, som utgör mer än 95 procent av alla företag i landet.

Omöjligt köpa i Sverige

Förhoppningen är alltså att de stora företagen i större utsträckning lägger ut jobben på svenska företag, men frågan är om krisen räcker för att vi ska nå dithän i någon omfattning...

Svensk Verkstad har varit i kontakt med ett par inköpare hos våra stora svenska OEM, just nu permitterade.

– Det är omöjligt att ta allting från Sverige för det finns inte allting i Sverige, säger man. Ett annat skäl är prisbilden. Svenska underleverantörer har ett helt annat kostnadsläge.

Exempelvis är det svårt att köpa in elektronik och infotainmentsystem från Sverige. Här köper man in standardprodukter för att hålla någorlunda prisklass, och det finns inte i Sverige. Det köper man in från Asien, men även Tyskland och Italien. Man plockar helt enkelt komponenter globalt för att vara konkurrenskraftiga.

– Vi är så globaliserade så det hade varit svårt att ta allt från ett och samma land och så fort en komponent saknas så kan inte vår produkt levereras.

Beredd för framtiden

Trots detta talar mycket för att de stora företagen kommer att titta på försörjningskedjorna och på olika sätt säkra sin produktion, där en delåtgärd mycket väl kan vara att ta hem det man kan ta hem med beaktande av alla parametrar.

För att det scenariot ska bli verklighet, gäller det naturligtvis att det finns en industri som kan möta behovet med effektivitet och konkurrenskraft.

– Om vi får en trend med sourcing i Sverige, kommer kunderna naturligtvis fortsättningsvis att kräva konkurrenskraftiga priser, och då måste industrin stå beredd att svara mot de kraven, säger Leichsenring.

– De som har ett konkurrenskraftigt företag får vara med här, men har man inte det hamnar man efter.

– Därför bör man naturligtvis använda den här tiden för att tänka över sin situation, planera för framtiden, se vad som måste göras och se till att bli konkurrenskraftigare... att automatisera...
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT