Thomas Wunger, landschef för Coromatic i Sverige. Foto: Coromatic.

Jan 25, 2017

Coromatic säkrar elförsörjningen för Saab på Afrikas horn


På campen arbetar ett 70-tal ingenjörer med drift och underhåll av fordon och båtmotorer och den nya lösningen övervakas på distans från Saab i Östersund.

Ända sedan starten för tre år sedan har Saab haft problem med elförsörjningen på campen i Mogadishu som företaget driver på uppdrag av FN. De dieseldrivna elaggregaten har på grund av det extrema vädret på platsen, med höga salthalter, fukt och höga temperaturer, helt enkelt rostat sönder.

För att komma till rätta med dessa problem anlitade man Coromatic vars uppdrag har bestått i att designa, konstruera och leverera en lösning för stabil kraftförsörjning som är långsiktigt hållbar.

– Att säkra elförsörjningen på campen var helt avgörande för att vi skulle klara uppdraget vi fått av FN. Vi har sedan tidigare arbetat med Coromatic och är väl medvetna om deras kompetens att säkra verksamhetskritisk infrastruktur i extrema miljöer, säger Carina Hörnfeldt, avdelningschef på Saab. Den lösning de levererat lever mycket väl upp till de högt ställda krav på tillgänglighet och stabilitet som vi har. 
 
Lösningen består i att kapsla in de nya dieseldrivna elverken i Coromatics byggmoduler tillverkade i kompositmaterial i en s.k. sandwichkonstruktion. Genom denna konstruktion minimeras risken att luft utifrån kommer in i elverken. För att kyla anläggningen placerade Coromatic kylare på taket. För filtrering av elverkens intagsluft används specialdesignade filter med trestegsfiltrering.

Underhållsåtgärder såsom påfyllning av olja och kylvatten kan ske från utsidan genom slangar och pumpar och hela anläggningen övervakas på distans från Saabs kontor i Östersund.
 
Campen har även haft problem med varmvattenförsörjning, något som löstes genom att Coromatic installerade en värmeväxlare, som tar vara på den överskottsvärme som dieselverken aggregerar, för att värma upp vatten.
 
– Det är både glädjande och hedrande att vi har kunnat bistå Saab i det viktiga projekt som de driver i Mogadishu, säger Thomas Wunger, landschef för Coromatic i Sverige. Vi genomför många olika projekt varje år, och detta är ett av de mest krävande som vi arbetat med, mycket på grund av den extrema miljön och de mycket komplicerade förutsättningarna som krävts.
 
Den nya lösningen för att säkra kraftförröjningen har levererats nyckelfärdig och är nu i full drift.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT