Foto: Pixabay.

May 3, 2019

Concentric vinner ordrar för nästa generations styrsystem


Concentric har vunnit fem kontrakt för elektrohydrauliska styrsystem till ett uppskattat värde om 9 MEUR, cirka 94 MSEK över fem år.


Dessa plattformar är fortsatt en liten marknad men lokala utsläppsregler i städer väntas öka efterfrågan på elektriska kommersiella fordon framöver. Därför är dessa kontrakt strategiskt viktiga för Concentric i ett segment som har spännande tillväxtmöjligheter på längre sikt.

Städer över hela världen implementerar nu planer för att begränsa användningen av fordon som använder bensin och diesel i centrala delar av staden. Paris, Madrid, Athen och Mexico City har alla offentliggjort att de ska förbjuda nya fordon som använder diesel från 2025 och ett flertal andra städer kommer introducera elbussar från 2025. Vi räknar därför med en kraftig ökning i användningen av både hybrid- och elbussar i städerna. AVL, en utvecklare av system för drivlinor, räknar med att 50-80% av alla stadsbussar i Europa, USA och Kina kommer antingen vara hybrider eller elbussar. Vi räknar även med att andelen lastbilar med låga utsläpp kommer att öka och eftersom detta är vårt största segment så är det här de största tillväxtmöjligheterna finns för Concentric.

”Dessa ordrar är ytterligare exempel på hur vi framgångsrikt breddar produktutbudet genom att inkludera elektrohydrauliska styrsystem för lastbilar och bussar. Elektrifieringen av kommersiella fordon innebär intressanta möjligheter på lång sikt eftersom Concentric erbjuder flertalet elektriska vatten-, olje- och bränslepumpar samt EHS system för både hybrid- och elplattformar. Dessa produkter utgör dessutom en större andel av värdet på hybrid- och elfordon jämfört med förbränningsmotorn. Vi har en definierad strategi som är specifik för marknadssektorer och plattformar som lågutsläppssegmentet för att säkerställa att vi är våra kunders förstahandsval,” säger David Woolley, vd för Concentric.

En av dessa ordrar gäller ett elektrohydrauliskt styrsystem (”EHS”) för ellastbilar och kommer från en global tillverkare. De övriga fyra ordrarna gäller EHS system för både hybrid- och elbussar.

Den främsta fördelen med EHS system är minskad energiförbrukning och energibesparingarna kan uppgå till 50% i vissa applikationer genom att använda ”power on demand” teknologi. EHS systemet är även en unik lösning som fungerar i hybridfordon där traditionella system inte kan användas.

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT