Concentrics vd och koncernchef David Woolley.

Concentrics vd och koncernchef David Woolley. Foto: Concentric.

Jun 2, 2021

Mångmiljonkontrakt till Concentric


Ska leverera elektrohydrauliskt styrsystem för elektrifierade lastbilar.

Concentric AB tillkännager ytterligare ett viktigt kontrakt med en nordamerikansk OEM av sitt EHS-system för användning på en ny serie medeltunga batteri elektriska lastbilar. Denna OEM utvecklar bara medeltunga och tunga elektriska lastbilar som används från transporthub till slutdestination.

Produktionen kommer att starta 2021 med leverans av e-pumpar till deras medeltunga lastbilar och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till 185 MSEK under de kommande fem åren.

Eftersom lokala krav ökar efterfrågan på elektriska kommersiella fordon blir dessa EHS-kontrakt allt viktigare i en sektor som erbjuder spännande långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Concentrics EHS-system har designats, utvecklats och testats under många år för användning globalt i en rad väg- och arbetsmaskiner. EHS-systemet har bevisats vara funktionellt i tuffa omgivningsmiljöer och Concentric har erhållit kontrakt med etablerade OEM-tillverkare som går in på elfordonsmarknaden och behöver e-pumpkompetens för att ersätta sin konventionella förbränningsmotordrivna servostyrningspump. Nya OEM-tillverkare som bara producerar elfordon kontrakterar Concentrics EHS-system eftersom e-pumpen är en beprövad lösning tillverkad med djup kunskap och erfarenhet inom transportmarknaderna.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Elektrifiering av marknaden för nyttofordon erbjuder spännande långsiktiga möjligheter eftersom EHS-systemet kan användas på både hybrid- och helelektriska plattformar, batteri-el eller bränslecell, vilket minskar energiförbrukningen genom att använda ”Power on demand” -teknologi. Dessa nya beställningar är ytterligare exempel på hur vi framgångsrikt breddar vårt utbud av e-pumpar till nya applikationer på marknaden för medeltunga och tunga lastbilar och blir den självklara leverantören”.

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117