Concentric Aldex AB, Landskrona

Mar 28, 2017

Concentric AB gör storaffär med ledande tillverkare inom materialhantering


Concentric AB har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av materialhanteringsmaskiner och ska leverera hydraulaggregat för deras nästa generation av maskiner.

Concentric AB har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av materialhanteringsmaskiner och ska leverera hydraulaggregat för deras nästa generation av maskiner. Produktionen har redan påbörjats under första kvartalet 2017 och väntas ge en total omsättning globalt om cirka 45 MSEK över en femårsperiod. Den årliga produktionsvolymen kommer att uppgå till 10 000 enheter från år 2018.

Valet av Concentric som leverantör av hydraulaggregat grundades på följande faktorer:

  • Enkel integration av CALMA-teknik för låga nivåer av buller
  • Kompakt storlek för att möjliggöra större flexibilitet i design och enkel installation
  • Integrerade komponenter för att optimera systemets effektivitet och minska läckor

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric, säger: ”Det här kontraktet är ytterligare ett bevis på hur vi i avancerade utvecklingsprojekt kan minska utsläpp, öka effekten och förbättra systemeffektivitet genom vår marknadsledande teknologi.”

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT