Concentric e-Water pump. Foto: Concentric.

May 3, 2018

Starkt kvartal från Concentric


Concentric levererar världsledande teknik för tunga dieselmotorer, men nu ökar efterfrågan även inom marknaden för el- och hybridfordon.

Concentrics nettoomsättning för första kvartalet ökade till 603 MSEK (546), det vill säga upp 15% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 120 MSEK (100), vilket gav en rörelsemarginal om 19,9% (18,3). Resultatet efter skatt landade på 89 MSEK (74).

Den ökade aktivitetsnivån under det första kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa, skriver vd och koncernchef, David Woolley. Även på de tillväxtmarknader där Concentric verkar (i Sydamerika, Indien och Kina) sågs god tillväxt jämfört med föregående år. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men stadig tillväxt sågs också på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric har redan beprövad, världsledande teknik för tunga dieselmotorer och hydrauliska system, men förra året såg vi dock att OEMs ökade takten ytterligare i utvecklingsarbetet för el- och hybridfordon, som en reaktion på skärpt lagstiftning för minskade utsläpp. Intensifieringen av utvecklingsarbetet håller i sig även under 2018, och Concentric samarbetar med OEMs för att hitta lösningar som baseras på Concentrics eldrivna vatten- och oljepumpar och elektrohydrauliska styrpumpar (EHS).

På samma sätt har tillkännagivandena om att Euro VI-lagstiftningen ska införas i Indien (Bharat VI) i april 2020 och i Kina (China 6) i juli 2020 fått OEMs att kontakta Concentric för att diskutera möjliga tekniska lösningar, för att lansera renare motorer som uppfyller de nya, hårdare utsläppskraven.

Vårt interna team och vårt nätverk av rådgivare fortsätter också att söka efter potentiella förvärv – företag med teknik som stärker vårt produktutbud och/eller vår geografiska närvaro bland våra globala kunder, skriver David Woolley.

Orderingången, som förväntas ge omsättning under andra kvartalet 2018, var något högre än omsättningen för första kvartalet 2018. Vi bedömer att den starka efterfrågan på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att bestå under året. Vi har också förstärkt våra försäljningsteam för att hantera den fortsatta tillväxten. Marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 10% under 2018 jämfört med 2017, skriver David Woolley.

Concentric AB är ett svenskbaserat börsnoterat verkstadsföretag, som knoppades av från Haldex i juni 2011, genom att Haldex tidigare division för hydrauliska produkter (Hydraulics Division) omorganiserades till ett självständigt företag. Concentric är inriktat på tillverkning av komponenter för tunga fordon, vilka förbättrar flöden av bränsle, olja och andra vätskor för att ge bättre bränsleekonomi eller andra förbättringar. Företagets tillverkning sker i Storbritannien, USA, Tyskland, Indien och Kina. Företaget har sitt säte i Skånes Fagerhult.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT