Hans Torin. Foto: Combitech.

Aug 3, 2018

58 lediga tjänster på Combitech


Starkt marknadsläge och hög beläggning gör att teknikkonsulten Combitech nu söker många medarbetare på flertalet orter i Sverige.

Teknikkonsultföretaget Combitech, som är ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, ökade försäljningen under första halvåret. När Combitech släppte sin halvårsrapport för januari-juni den 20 juli, redovisade bolaget en försäljning på totalt 1259 MSEK, en ökning med 4,3 procent jämfört med samma period 2017 (1208 MSEK). Ökningen beror främst på en fortsatt god marknadssituation och därmed hög beläggning. Orderingången för första halvåret ökade till 1246 MSEK, en ökning med 8,8 procent jämfört med första halvåret 2017 (1145 MSEK).

-Vi ser en positiv utveckling och hade ett mycket starkt avslut på första halvåret med bland annat ett nytt partnerskap med LKAB, Epiroc, ABB och AB Volvo. Med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt behov av att rekrytera ingenjörer på alla våra orter. För närvarande har vi nästan 60 lediga tjänster, säger Combitechs vd Hans Torin.

I slutet av juni offentliggjordes Combitechs etablering i Luleå, som är delvis drivet av bolagets partnerskap med LKAB, ABB, Epiroc och AB Volvo kring framtidens gruvdrift. Här är målsättningen att anställa ett 60-tal konsulter inom fyra år.

-Vår bedömning är att det finns en viktig plats på marknaden här i regionen för oss som en av Nordens ledande teknikkonsultbolag. Framförallt ser vi möjligheter inom digitala partnerskap och cybersäkerhet. Här vill vi erbjuda en plattform för de aktörer som vill växa sina affärer med oss, kommenterade Andreas Andersson etableringen, platschef Combitech i Luleå.

I början av juli övertog Combitech också hela norska cybersäkerhetsbolaget Watchcom. Combitech blev i december 2016 huvudägare till norska Watchcom Security Group AS genom ett förvärv av 51,11 % av aktierna i bolaget med option på att förvärva alla aktier. I juli tog Combitech över resterande aktier och blev därmed helägare till Watchcom.

Genom förvärvet stärker Combitech ytterligare sin position som ledande på Cyber Security i Norden.

-Vi ser en stor efterfrågan på Cyber Security på den nordiska marknaden, bland annat som följd av digitaliseringen som ställer stora och förändrade krav på säkerhet. Genom förvärvet kan vi nu på ett ännu bättre sätt möta marknadens ökande behov och bidra till ett tryggare samhälle, säger Pernilla Rönn, Divisionschef Cyber Security Combitech.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT