Foto: ebm-papst.

Dec 12, 2016

Cisterner med iskallt vatten som blir is ger varmt och behagligt inneklimat


Tekniken kallas kristallisationsvärme. Principen är att vatten som kyls och övergår i fast form avger värme.

En cistern som rymmer 500 kubikmeter, har en diameter på sexton meter och ett djup på fyra meter utgör själva kärnan i ebm-papst klimatanläggning vid den nya fabriken för elektronikproduktion i St. Georgen-Hagenmoos.

Den stora cisternen, som snart kompletteras med en till lika stor, är nedgrävd under parkeringen och trots att den är fylld med isvatten på gränsen till is i fast form är den viktig för att produktionsanläggningen ska få ett varm och behagligt inneklimat.

Det är möjligt genom en teknik som heter kristallisationsvärme. Principen är att vatten som kyls och övergår i fast form avger värme. Värmen tas till vara genom en värmeväxlare och kan på så sätt användas för uppvärmning av det vattenburna klimatsystemet.

I cisternen finns även en så kallad regenerativ värmeväxlare som tinar isen med värme som extaheras ur frånluften. På detta sätt uppstår en komplett process med vatten som fryser till is, avger värme och sedan tinas upp igen. Varma sommardagar då byggnaden behöver kylas istället för värmas används en cirkulationspump för att transportera cisternens kalla vatten genom ledningarna i klimatanläggningen.

Service- och underhållsarbeten i cisternen utförs av dykare som kan vara i det kalla vattnet upp till trettio minuter. Dykarna kommer också att ansvara för arbetet med att installera ytterligare en cistern som ansluts till den första. När det arbetet är avslutat våren 2017 får anläggningen den kapacitet som krävs för att förse hela fabriksbyggnaden med ett bra inneklimat både under sommar- och vinterhalvåret.

60 procent lägre CO2-utsläpp
"Det här speciella energikonceptet passar särskilt väl i energiintensiva produktionsanläggningar som är beroende av en konstant inomhustemperatur och luftfuktighet under hela året", säger Tobias Maurer som är VD för H. Maurer GmbH + Co. KG.

Företaget har haft ansvar för konstruktion och tillverkning av iscisternen.

"En viktig fördel med tekniken är att den stora mängd spillvärme som genereras kan användas för att tina isen".

Även ebm-papst ser en stor framtid i energikonceptet då det också har betydande miljöfördelar.

Peter Metzger, ansvarig för affärsutveckling och marknadsföring vid ebm-papst i St Georgen – Hagenmoos, är entusiastisk.

"När den andra cisternen, som också har en volym på 500 kubikmeter, anslutits kommer vi att ha en mycket miljövänlig klimatanläggning som ger 63 procent mindre CO2-utsläpp jämfört med konventionella energikoncept. Detta är en viktig anledning till att vi satsat på tekniken trots att investeringskostnaderna är högre jämfört med konventionella klimatsystem”.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT