Jul 1, 2016

Cibes Lift etablerar bolag i Dubai


Den svenska hisstillverkaren Cibes Lift Group från Gävle intensifierar nu marknadssatsningarna i Mellanöstern.

Cibes Lift Group har tecknat ett joint venture med Al-Qaqa Group om etablering av ett gemensamt bolag i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Cibes Lift Group är Europas ledande tillverkare av lågfartshissar. Företaget omsätter drygt 560 M SEK och har ca 340 anställda i nio länder med huvudkontor och tillverkning i Gävle.

Med det nya bolaget Cibes Lift MENA DWC-LLC kommer Cibes Lift Group att intensifiera marknadssatsningarna för koncernens lågfartshissar på prioriterade marknader i Mellanöstern som exempelvis Saudarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar och Kuwait.

Det nya bolaget kommer också att förstärka supporten till distributörer i regionen MENA (Middle East and North Africa).

Cibes Lift Group har sedan 2011 haft ett nätverk med ett 15-tal distributörer i Mellanöstern. Målsättningen med det nya bolaget är dels att fördjupa samarbetet med befintliga distributörer och att utöka nätverket mot viktiga marknadssegment och målgrupper. I och med etableringen blir Cibes Lift Group först bland världens tillverkare av lågfarthissar att ha ett eget bolag i Mellanöstern.

Med det nya bolaget fördjupas samarbetet mellan Cibes Lift Group och Al-Qaqa Group som sedan flera år varit en av distributörerna i Mellanöstern. Bolaget kommer att ledas av Al-Qaqa Groups VD Khalid Al-Qaqa. Al-Qaqa Groups har under de senaste tio åren haft en mycket snabb tillväxt. Koncernen har mer än 600 anställda och bolag i Mellanöstern, Europa, Afrika och Asien.Verksamheten är indelad i sex divisioner och hissförsäljningen är samlad i divisionen Elevators & Escalators.

Ett nytt steg i en global etableringsstrategi

Med ett bolag även i Dubai fortsätter Cibes Lift Group den snabba etableringen av bolag i länder och regioner med stor marknadspotential. Under de senaste tre åren har nya bolag startats upp i exempelvis Hong Kong, Spanien, Frankrike och Kina. Etableringarna sker på marknader där direkta säljkanaler som komplement till distributörsnätverket bedöms vara nödvändigt för en effektiv marknadsbearbetning och snabb ökning av försäljningsvolymerna.

- Vi vill öka försäljningen betydligt i Mellanöstern som är en region med en god marknadspotential. För att lyckas måste vi arbeta närmare kunderna, vara mycket aktivare i det stöd vi ger exempelvis arkitekter och byggprojektörer och stötta våra distributörer ännu mer än vad vi redan gör, säger Mats Engblom VD för Cibes Lift Group.

Mats Engblom menar att tidpunkten är den rätta för en utökad marknadssatsning i Mellanöstern.

- Det är en snabbväxande region med mycket stor potential för våra lågfartshissar både när det gäller den privata bostadsmarknaden och offentliga miljöer. En viktig marknad är Saudiarabien som står för en stor del av alla nya byggnadsprojekt i regionen. Många av dessa projekt är höga byggnader som inte passar för våra lågfartshissar som främst används i byggnader med som mest fyra våningsplan, men vårt marknadssegment är ändå betydande. Bostadssektorn står i fokus för den satsning vi nu gör men även på kontor, banker, sjukhus och i kommersiella byggnader installeras många lågfartshissar, fortsätter Mats Engblom.

Under 2015 levererade Cibes Lift Group två exklusiva lågfartshissar till det globalt uppmärksammade konstmuséet Louvre Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Koncernens hissar har också installerats i många andra byggnader runt om i regionen.

- Våra hissar erbjuder den komfort och de möjligheter till exklusiv design som många gånger är ett krav i regionens projekt både när det gäller kommersiella och privata byggnader. Det finns också ett växande intresse för teknik och lösningar som förenklar hissinstallationerna, ger hög säkerhet och även spar energi. Vi ligger långt fram inom alla dessa områden och med ett eget bolag kommer vi att betydligt aktivare kunna bedriva en värdebaserad försäljning samtidigt som vi kan ge bra stöd i valet av hisslösningar. Att vi genomför etableringen tillsammans med Al-Qaqa Group är en styrka då företaget är välkänt, har stora resurser och den marknadskunskap som är så viktig i regionen, säger Mats Engblom.

Al-Qaqa Groups division Elevators & Escalators bedriver försäljning i ett flertal länder. Årligen säljs mer än 1 000 hissar och rulltrappor. Hissförsäljningen omfattar både konventionella hissar och Cibes lågfartshissar. Koncernens VD Khalid Al-Qaqa ser stora möjligheter att öka försäljningen av antalet lågfartshissar.

- Den här satsningen tillsammans med Cibes Lift Group är viktig för oss. Cibes Lift är redan ett starkt varumärke i regionen. Som distributör har vi byggt upp en bra kunskap om företagets hissar och med ett gemensamt bolag som plattform kommer vi att kunna agera ännu mer offensivt och täcka in en större del av marknaden. Kombinationen av ett lokalt bolag och ett utökat stöd till distributörerna i regionen gör att jag ser mycket optimistiskt på marknadsmöjligheterna, avslutar Khalid Al-Qaqa.

Toppbild: Huvudkontor för Cibes Lift MENA DWC-LLC i Dubai.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT