Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade. Foto: Christian Berner.

Aug 22, 2017

Christian Berner minskar i kvartalet


Orderingången är dock fortsatt stark och visar en uppgång på 6 procent.

Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar rapport för andra kvartalet.

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 115,1 (118,9) MSEK, 3,2 procent lägre än föregående år. 

• Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (8,8) MSEK. 

Under det andra kvartalet ökade orderingången med sex procent jämfört med samma period förra året, och uppgick till 122 (115) MSEK. Det skapar goda förutsättningar för en bra utveckling för bolaget under det andra halvåret.

Bo Söderqvist, vd för Christian Berner Tech Trade AB kommenterar marknadernas utveckling under kvartalet :

"Sverige och Danmark fortsätter att utvecklas väl. I Sverige var EBITA-marginalen för det andra kvartalet 10,5 procent medan den i Danmark uppgick till 6,6 procent. 
I Sverige har vi inom affärsområdet Materialteknik fått ett flertal order, bland annat till Göteborgs Spårvägar och även inom trähusbyggnation som är en bransch som fortsätter att visa en mycket stark utveckling. Därutöver ska Christian Berner leverera vibrationsdämpande material som uppfyller högt ställda krav till projektet Hagastaden i Stockholm. 

Inom affärsområdet Process & Miljö ska vi leverera packmaskin, robotpalletering och sträckhuvsutrustning för lignin till Domsjö Fabriker AB. Ordern innebär leverans av en komplett lösning som skapar mervärden för kunden bland annat i form av ökad säkerhet och minskade underhållskostnader. 

I Norge däremot finns det efter ett nollresultat för det andra kvartalet en del utmaningar att hantera för att kunna vända utvecklingen framöver och förbättra resultatet. Detta bedömer jag att vi kommer att göra successivt framöver med ny vd sedan april på plats. 

I Finland uppgick EBITA-marginalen till 1,9 procent under det andra kvartalet, och 6,4 procent för det första halvåret. Både inom våra affärsområden Materialteknik och Process & Miljö ser den finska marknaden markant bättre ut än förra året."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT