Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade. Foto: Christian Berner.

Aug 21, 2018

Christian Berner gör sitt bästa kvartal


Förvärvet av Zander & Ingeström AB har utvecklats mycket positivt.


Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 160,7 (115,2) MSEK. En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 37,5 MSEK. Total ökning mot Q2 2017 är 39,5 procent, där Z&I står för 32,6 procent och ökningen från jämförbar verksamhet Q2 2017, var 6,9 procent. EBITA var 14,5 (8,6) MSEK och EBITA-marginalen låg på 9,0 (7,5) procent, där Z&I stod för 5,0 MSEK och en EBITA marginal på 13,3 procent. Orderingången uppgick till 154,6 (122,5) MSEK, varav Z&I stod för 37,7 MSEK.

Förvärvet av Zander & Ingeström AB har utvecklats mycket positivt, och vi ser en viss vändning i Norge efter det tunga fjolåret. Med det starka resultatet har vi lagt en god grund för en fortsatt positiv utveckling under det andra halvåret. Efter två kvartal med Zander & Ingeström AB som en del av Christian Berner kan jag konstatera att vi har etablerat en ny nivå för koncernen, säger vd Bo Söderqvist, som den 1 september lämnar över vd-rollen för det svenska dotterbolaget Chrisitan Berner AB till Hans  Lindqvist.

Det innebär att Bo Söderqvist, som fram till nu har varit vd såväl för koncernen som det svenska bolaget, framöver kommer att fokusera fullt ut på rollen som CEO för koncernen Christian Berner Tech Trade AB. Hans Lindqvist har tidigare arbetat på Sveba-Dahlen Group där han har haft rollen som Supply Chain Director och dessförinnan hade han en liknande roll på Thyssen Krupp Materials Sverige AB. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123