Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade. Foto: Christian Berner.

Feb 22, 2018

Christian Berner levererar ett svagt fjärde kvartal


Men rivstartar 2018.

Christian Berners nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 117,0 (116,1) MSEK, i linje med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (3,9) MSEK. För helåret uppgick nettoomsättningen till 449,6 (429,1) MSEK, en tillväxt om 4,8 procent. Rörelseresultatet för helåret blev 20,2 (23,8) MSEK.

"Trots en stark orderingång under hösten visade bolaget ingen tillväxt under fjärde kvartalet. Vi är inte heller nöjda med resultatet för 2017 som helhet. Den främsta förklaringen är den negativa utveckling som vi hade i Norge samt att ett par större maskinorder i Sverige med leverans i december inte blev färdigställda och flyttades fram till inledningen av 2018. Detta borgar dock för en bra start på 2018.

Förvärvet av Zander & Ingeström AB, som vi nyligen offentliggjorde, är mycket viktigt för Christian Berner och kommer att stärka bolaget. Genom förvärvet och goda marknadsförutsättningar med en bra investeringsvilja och tillväxt i Norden ser vi med tillförsikt fram emot 2018," skriver Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT