Jun 11, 2018

CFO 4.0 - tillverkningsindustrins nya ekonomichef


Ny forskning från Siemens Financial Services har identifierat de nyckelkompetenser som den nya generationens ekonomichefer inom tillverkningsindustrin, även kallade “CFO 4.0”, behöver.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som beskriver begreppet ”CFO 4.0” – den nya generationens ekonomichefer inom tillverkningsindustrin. Rapporten visar att en karaktäristisk CFO 4.0 har fördjupade och övergripande kunskaper om den digitala omvandlingens konkurrenskraftiga fördelar. Hen har även den kompetens som krävs för att identifiera, utvärdera och genomföra nya affärsmodeller för Industri 4.0 samt en grundläggande förmåga att möjliggöra och driva omvandlingsprocessen.

Fem nyckelkompetenser
De intervjuade i SFS undersökning identifierade fem nyckelkompetenser som en CFO 4.0 måste ha för att kunna genomföra en framgångsrik digital omvandling hos tillverkningsföretag. Dessa är:

1. Omfattande kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga samt hur dessa kan möjliggöra en kommersiellt hållbar övergång till Industri 4.0.
2. Möjligheten att introducera relevanta finansieringsalternativ i ett tidigt skede av den strategiska Industri 4.0-processen, för att få tillgång till och kunna utnyttja hela utbudet av potentiella lösningar.
3. Specialistkunskaper och Industri 4.0-expertis – inom områdena ekonomi, teknik, verksamhet och marknadsanalyser – för att med precision kunna väga digitaliseringsmöjligheter gentemot digitaliseringsrisker.
4. Möjligheten att utveckla framåtblickande affärsmodeller, enligt en så kallad ”Business 4.0-modell”, som omfattar avkastningsinvesteringar och prestationsövervakningsprocesser.
5. Förmågan att skapa en effektiv, utstakad, plan för att operationalisera företagets resa mot Industri 4.0.

Förstärkning av dessa kompetenser och färdigheter gör det möjligt för varje CFO 4.0 att möjliggöra konkreta, konkurrenskraftiga och kommersiella vinster för företaget. De kommersiella vinster som en CFO 4.0 möjliggör är avsevärda och kan i viss mån skapas enligt en pålitlig plan.

Tidigare forskning från SFS har visat mätbara förbättringar inom tillverkningsproduktiviteten, även kallad ”Digitalization Productivity Bonus”, eller produktivitetsbonus för digitalisering, som ett viktigt bevisbart underlag för digital omvandling av affärsmodeller. Detta ger generellt avkastning på mellan 6,3% och 9,8% av årsomsättningen. Nyckelkompetenserna hos en CFO 4.0 är dock avgörande för att uppnå dessa avkastningar. När det gäller ett urval av Sveriges tillverkningssektorer motsvarar produktivitetsbonusen för digitalisering de årliga vinster som anges i denna tabell.

Finans 4.0
Specialistfinansiärer har utvecklat en uppsättning finansieringsverktyg, så kallade ”Finans 4.0”, som möjliggör övergången till den nya generationens digitala teknik på ett sätt som är prisvärt och hållbart och är utformat för att lindra pressen på tillverkarens kassaflöde och rörelsekapital. I rapporten undersöks dessa metoder för specialistfinansiering som finansiering av så kallad ”pay-to-access/use-teknik-” och utrustning, teknikuppgradering och uppdateringar, mjukvarufinansiering, betalning utefter resultat, övergångsfinansiering och rörelsekapitallösningar.

– En CFO 4.0 ser till att finansieringsalternativen övervägs som ett första steg i utvecklingen av den digitala strategin, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn på SFS.

– Med hjälp av smarta finansieringsmetoder, vanligtvis från specialist- och expertfinansiärer, upplever företagen ofta att utbudet av tillgängliga teknikalternativ breddas avsevärt. Detta kan göra skillnaden i att lyckas utveckla nya, betydande konkurrensfördelar på marknaden genom digitalisering och övergång till Industri 4.0.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT