Apr 18, 2016

Center för friktionssvetsning etableras i Oskarshamn


På Kapsellaboratoriet i Oskarshamn bildas ett center kring friktionssvetsning, ett FSW - Friction Stir Welding center. Svetskommissionen, KTH, Swerea KIMAB och Linköpings Universitet har redan anmält sitt intresse.

På Kapsellaboratoriet i Oskarshamn, som är en av Svensk Kärnbränslehantering ABs anläggningar, bildas nu ett center kring friktionssvetsning.

Friktionssvetstekniken fungerar genom att materialet som skall svetsas upphettas genom friktionsvärme vilket leder till att svetsfogen blir mycket starkare jämfört med traditionell svetsteknik. FSW-centret kommer att använda och utveckla befintlig forskningsinfrastruktur vid Kapsellaboratoriet som nu används för svetsutveckling av kopparkapslar.

Aluminium, stål och titan

Teknikutveckling av friktionssvetsning av material som aluminium, stål och titan planeras i centret. Intresseanmälningar för FSW-centret finns från Svetskommissionen, KTH, Swerea KIMAB och Linköpings Universitet. Partners kring FSW-centret är ESAB, Aalto University, University of South Carolina och Högskolan Väst. Utbildningar på högskole-, forskar- och användarnivå planeras i centret. Lokala företag som Inspecta, Elajo Mekanik och Maskinteknik AB i Oskarshamn har även visat intresse för etableringen av centret.

Förutsättningar för spin-off och företagsetableringar kring FSW-centret är goda eftersom det är frågan om teknikutveckling som efterfrågas av industrin nationellt och internationellt.

Nova Forskning och Utvecklings (FoU) roll är att tillsammans med Kapsellaboratoriets personal initiera, stötta, hjälpa och guida in projekt i FSW-centret dvs. fungera som mottagarorganisation för forskningsprojekten.

”FSW har stor potential när man har rätt kunskap angående svetsparametrar. Vårt mål är att den framstående svetsforskning som gjorts på kopparkapseln ska kunna användas för andra applikationer och material” säger Lars Cederqvist, Verksamhetsansvarig Nordic FSW Centre.

"Detta center är ett unikt center kring materialkunskap och bearbetning med intressanta och viktiga kopplingar mellan industrin, akademin och det lokala näringslivet. Oskarshamn utvecklas till ett viktigt kunskapscenter för att utveckla framtidens teknik för att svetsa material" säger Marcus Laaksoharju, Verksamhetsledare Nova FoU.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT