Oct 17, 2016

Cell Impact och AP&T satsar på tillväxtmarknad i Kina


Ingår samarbete med kinesiskt företag som industrialiserar bränslecellsdrivna fordon.

Cell Impact har med sin samarbetspartner AP&T tecknat en avsiktsförklaring med ett kinesiskt bränslecellsbolag med målsättning att ingå ett strategisk samarbetsavtal före 31 december 2016. Samarbetsavtalet kommer i ett första steg att omfatta utveckling av produktionsprocessen för flödesplattor i metall som är en de viktigaste komponenterna i en bränslecell. I ett nästa steg är avsikten att Cell Impact och AP&T skall leverera och installera produktionsutrustning för kostnadseffektiv tillverkning i höga volymer.

Det kinesiska bränslecellsbolaget har mer än 15 års erfarenhet inom forskning och utveckling av drivlinans komponenter till eldrivna personbilar, lastbilar och bussar. Bolaget innehar ett flertal patent inom området och arbetar nu målmedvetet med industrialiseringen av bränslecellsdrivna fordon. Som ett led i detta arbete har bolaget nyligen tecknat ett samarbetsavtal med en inhemsk fordonstillverkare.

Cell Impact och AP&T ser avsiktsförklaringen i ljuset av den mycket snabba utvecklingen i Kina inom området för det statligt styrda och generösa bidragssystemet "New Energy Vehicles", där bidragen är särskilt förmånliga för bränslecellsdrivna fordon. De kinesiska myndigheterna har i syfte att minska utsläppen av koldioxid i de största storstadsregionerna definierat ambitiösa mål att ersätta fordon med förbränningsmotor med miljövänliga alternativ. I denna omställning kan det särskilt noteras att fordon drivna på vätgas och bränsleceller kommer att spela en huvudroll. Det har i sin tur resulterat i en kraftig expansion av bränslecellstillverkare på den kinesiska marknaden, där det noteras ett kraftigt ökat intresse för produktion av flödesplattor i metall.

Cell Impact samarbetar som tidigare informerat med AP&T avseende produktionsprocessen och i synnerhet produktionslinor för flödesplattor till bränsleceller.

- Vi har gemensamma effektiva lösningar på hur vi skall klara av att uppfylla våra potentiella kunders mycket utmanande krav, och vi ser positivt på våra kommande möjligheter att ingå avtal att leverera såväl produktionslösningar som produktionslinor, skriver Cell Impact i ett pressmeddelande.

Det har tagit tid för bränslecellsmarknaden att komma upp i tillräckligt höga volymer som kan försvara investeringar i produktionslinor. Både AP&T och Cell Impact noterar att samarbetet har burit frukt och ser sig väl positionerade när marknaden nu ser ut att ta fart.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT