Cell Impact.

Feb 19, 2021

Cell Impact levererar tillväxt på 146% för helåret


Gör dock minusresultat för kvartalet.

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (2,0). Ackumulerade intäkter t o m fjärde kvartalet uppgick till 29,3 MSEK (11,9) vilket ger en tillväxt om 146 % för helåret.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,3 MSEK (-16,9). Ackumulerade rörelseresultatet t o m fjärde kvartalet uppgick till -43,1 MSEK (-47,4).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,5 MSEK (-17,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,21 SEK (-0,37).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 201,9 MSEK (45,0) eller 3,43 SEK per aktie (0,99).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 83 % (78 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 MSEK (-11,0).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 151,9 MSEK (16,9).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-10-06 | Cell Impact genomför en riktad nyemission om 175 miljoner kronor.
 • 2020-10-13 | Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga.
 • 2020-12-03 | Cell Impact annonserar ny strategi i Japan.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT