Cell impact

Foto: Cell Impact.

Sep 3, 2020

Cell Impact får order från Kina


Ordern kommer att får stora fördelar av Karlskogaföretagets uppgraderade produktionslokaler.


Cell Impact AB har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018.

Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021.

Nowogen är en tillverkare av stackar till bränsleceller och har sitt huvudkontor i Peking samt tre produktionsenheter i Kina. Sedan de grundandes 2010, har Nowogen fokuserat på R&D och produktion av stackar med hög kvalité, och de är idag en av Kinas ledande leverantörer.

-Kina är ett land som genomför betydande investeringar i vätgas till stöd för omvandlingen till ett mer hållbart samhälle. Cell Impact ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Nowogen och att stödja dem i deras tillväxt. Vi gör bedömningen att det finns goda möjligheter till framtida ordrar när denna beställning är färdiglevererad och utvärderad, säger Pär Teike, vd på Cell Impact.

Den här ordern drar fördel av ny utrustning för kvalitetskontroll för högvolymproduktion som Cell Impact kommer att installera i sina nya produktionslokaler under hösten. 

Flytten till nya, större lokaler kommer att påbörjas gradvis efter semesterperioden och vara fullt genomförd under hösten. Ytterligare ny utrustning, som blivit något försenad på grund av corona-pandemin, ska installeras i höst och kommer att bidra till en ökad produktionskapacitet på basis av kortare processtider.


Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT