Foto: Cell Impact.

Jun 28, 2016

Cell Impact erhåller order från global fordonstillverkare


Ska utvärdera bolagets teknologi för tillverkning av bipolära flödesplattor till bränslecellsbilar.

Cell Impact har erhållit en order från en global fordonstillverkare att utvärdera Bolagets teknologi för tillverkning av bipolära flödesplattor till bränslecellsbilar. En väsentlig del av utvärderingen syftar till att bedöma teknologins förmåga att forma de avancerade mönster som fordonstillverkaren satt upp som krav för sina framtida flödesplattor.

Ordern skall levereras under kvartal tre i år och uppgår till drygt 150 TSEK. Bolaget ser ordern som ett första viktigt steg i ett samarbete mellan parterna och gör bedömningen att den kommer att följas av större order om utfallet är tillfredställande för fordonstillverkaren.

Den globala fordonstillverkaren har valt att lägga ordern hos Cell Impact efter att ha analyserat testplattor med mycket avancerade mönster som Bolaget har format. Cell Impact ser ordern som ett erkännande att dess teknologi har goda förutsättningar att uppfylla de högt ställda krav som fordonsindustrin ställer på sina kommande versioner av bränslecellsplattor. Kraven utgår från att ju mer avancerade mönster som kan formas för de bipolära plattorna desto högre blir bränslecellens prestanda vilket i sin tur minskar tillverkningskostnaden för hela bränslecellsstacken.

"Denna order avser formning av avancerade mönster till bränsleceller för fordonsapplikationer, vilket vi ser som ett erkännande för vår teknologi och ett strategiskt steg i vår positionering inom bränslecellssegmentet. Vår förhoppning är att ordern kommer följas av fler affärer från såväl denna såsom andra välkända fordonstillverkare.", säger Mats Wallin, Cell Impacts, VD
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT