BC8100

BC8100. Foto: Mitsubishi.

Feb 20, 2019

CBN-skär för applikationer i härdat stål


För effektiv bearbetning av härdade stål har Mitsubishi Materials ett omfattande sortiment av belagda CBN-skär, BC8100-serien.

Fyra sorter utgör ett komplett sortiment:

BC8105 för högsta skärhastighet och bästa ytfinish. Denna sort med förbättrad smörjförmåga hos beläggningslagren av CrAlN och TiAlN ger lång livslängd och en superfin ytfinish på Ra 0,6µm eller bättre.

BC105.

BC8110 är förstahandsvalet för kontinuerlig och lätt intermittent bearbetning med höga skärhastigheter på upp till 310 m/min.

BC8110. Skärkrafterna sprids i radiell riktning.

BC8120 för generella applikationer med ett CBN-substrat med avsevärt bättre slitstyrka och skäreggsstyrka genom ett nytt finkornat bindemedel med mikrostruktur för att förhindra sprickbildning. Detta nya bindemedlet används för övrigt i hela BC8100 serien.

BC8130 är för de mest svårbearbetade detaljerna med mycket intermittent bearbetning. Avnötning av beläggningen, som vanligtvis orsakas av slagen vid den intermittenta bearbetningen, förhindras genom att ett substrat med högt CBN-innehåll och en anpassad keramisk beläggning.

Beläggningsteknik
Alla sorter har nästa generations keramiska beläggningsteknik som ger enastående slitstyrka och höjd produktivitet. Alla olika beläggningar har ett TiAlN-skikt som förbättrar vidhäftningen mellan CBN-substratet och yttre beläggningen samtidigt som den ger enastående beständighet mot flagning. Beläggningarna har alla gemensamma egenskaper, men också sina egna specifika, vilket gör dem perfekta för respektive applikationsområde.

Substratsteknologi
Noggranna överväganden och forskning har lett till den innovativa substratteknologin som används över hela BC8100-serien. Micro- och mediumkorn av CBN substratet är sammanfogade med ultra-mikropartiklar i bindemedlet. Detta motverkar linjär sprickbildning och plötslig urflisning på grund av radiella skärkrafter. Resultatet är en konstant hög prestanda för slutanvändaren.

Tillgänglighet
För att utöka applikationsområdet för dessa CBN-sorter, har Mitsubishi nu ett brett standardutbud av ISO-vändskär med eggprepareringar från små skärdjup ända upp till mycket intermittent bearbetning. Dessutom finns två spånbrytare för att ta bort nitrerade härdskikt och för intermittent bearbetning ner i mjukt material under det härdade skiktet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT