Bumax Cern

Large Hadron Collider. Foto: Bumax.

Jun 7, 2019

Stororder till Åshammar


Ska leverera en kvarts miljon fästanordningar.

Forskningsinstitutet CERN beställer fästanordningar från svenska Bumax för uppgradering av partikelaccelerator. Den världsledande svenska tillverkaren av rostfria premiumskruvar Bumax har ingått ett avtal med forskningsinstitutet CERN för att leverera fler än en kvarts miljon extra starka fästanordningar som ska användas för en uppgradering av den världskända partikelacceleratorn LHC i Schweiz.

Världens största och kraftigaste partikelaccelerator, CERNs Large Hadron Collider (LHC), genomgår för närvarande en uppgradering som beräknas ta två år och som kommer att öka acceleratorns energi till 14 miljoner elektronvolt.

LHC-acceleratorn är belägen vid CERNs partikelfysiklaboratorium nära Geneve i Schweiz. Den består av en 27 kilometer lång ring av superledande magneter med ett antal acceleratorstrukturer för att öka partiklarnas energi under deras färd i tunneln. För att undvika resistens och energiförluster så måste de flera tusen magneterna kylas ner till ‑271.3°C – en temperatur som är kallare än yttre rymden och enbart två grader över den absoluta nollpunkten.

Efter rigorösa tester beslutade CERN att använda BUMAX 109, världens starkaste A4-skruv, för partikelacceleratorn och de extrema förhållande som råder i den. Samtliga fästanordningar i acceleratorn kommer att bytas ut och ersättas med BUMAX 109. Bumax kommer att leverera 130 000 fästanordningar till CERN varje år under det tvååriga uppdateringsprojektet – fler än en kvarts miljon fästanordningar totalt.

-      Vi är mycket nöjda och stolta över att ha fått förtroendet att leverera våra produkter till CERN och deras partikelaccelerator, ett av mänsklighetens mest avancerade och imponerande byggnadsverk. Våra fästanordningar utgör en viktig del av acceleratorn och det är utan tvekan en av de mest krävande applikationerna man kan tänka sig. Vi är förstås övertygade om att våra premiumprodukter kommer att klara uppgiften galant och ser beställningen från CERN som ett kvitto på att Bumax och svensk teknik generellt fortfarande håller yppersta världsklass, säger Patrik Lundström Törnquist, VD för Bumax.

Kundsamarbete kring silverbeläggning

De forskare som arbetar med CERNs partikelaccelerator krävde extra starka fästanordningar med en låg magnetisk permeabilitet (genomtränglighet) och lågt koboltinnehåll för acceleratorns olika vakuumkammare och bälgmoduler. Fästanordningarna skulle också klara temperaturer nära den absoluta nollpunkten, ända ner till 1.9 grader Kelvin (minus 271°C), samt höga temperaturer under s k bake-out (300°C). BUMAX 109 klassificerades som bäst lämpad att fullständigt uppfylla alla dessa krav inklusive förmågan att inte inverka på partiklarnas rörelse och magnetiska fält inuti acceleratorn.

Bumax samarbetade med CERN för att framgångsrikt testa och utveckla silverbeläggning på Bumax produkter för att minimera s k galling, ett vanligt problem då metalldelar nöts ihop av små rörelser under lång tid. Efter dessa tester tillsammans med CERN, har Bumax börjat erbjuda fästanordningar med silverbeläggning även till andra kunder under normen CERN 507.

Bumax är en världsledande specialisttillverkare av rostfria fästanordningar av allra högsta kvalitet i en mängd olika stålkvaliteter, bl a världens starkaste rostfria stålskruvar.

CERN (the European Organization for Nuclear Research) grundades 1954 och driver världens största laboratorium för partikelfysik. CERNs primära uppgift är att tillhandahålla partikelacceleratorer och annan nödvändig infrastruktur för forskning inom högenergifysik. CERN är också den plats där world wide web (“webben”) föddes.

Bumax är en världsledande svensk tillverkare av fästanordningar i rostfritt stål av högsta kvalitet som tillhandahåller optimal säkerhet och pålitlighet för ytterst krävande applikationer. Kunder inkluderar CERN, ABB, Alfa Laval, Alstom, Vestas, Rolls Royce m fl i branscher som marin sektor, fordonsindustrin, petroleumindustrin, kemisk industri, energi, försvar, papper, bygg och allmän ingenjörskonst. Bumax har sitt huvudkontor i Åshammar i Sveriges ståldistrikt och har en global närvaro med kontor eller distributörer i fler än 30 länder på fyra kontinenter. Bumax är helägt av den börsnoterade Bufabkoncernen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT