Bulten fästelemement Hallstahammar

Foto: Bulten.

Oct 25, 2019

Förlust för Bulten


Fortsatt nedgång inom fordonsindustrin och engångskostnader belastar fästelementtillverkaren.

Nettoomsättningen uppgick till 718 (722) MSEK i tredje kvartalet, en minskning med -0,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 (38) MSEK, belastat med omlokaliseringskostnader i Kina samt omstrukturering i Tyskland om 19 (38) MSEK. Det justerade rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 (38) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 2,8 (5,2)%. Resultat efter skatt uppgick till -14 (25) MSEK. 

Minskade volymer i kvartalet är en följd av den fortsatta nedgången inom fordonsindustrin, skriver bolaget i rapporten. 

"Orderingången ökade med 7,3 procent under kvartalet. Men osäkerheten kring konjunkturläget och utgången av Brexit gör dock att utvecklingen de närmaste månaderna är svår att förutsäga. Detta kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet och anpassningar av både inköp och produktion sker löpande," kommenterar vd och koncernchef Ander Nyström.

"Bulten har tidigare aviserat erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Upprampningen av de nya kontrakten sker långsammare än vad som tidigare aviserats, men förväntas successivt att delvis kompensera för den allmänna marknadsnedgången under kommande kvartal.”
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT