Anders Nyström. Foto: Bulten.

Anders Nyström. Foto: Bulten.

Feb 12, 2021

Historiskt kvartal för Bulten


Rekord i både försäljning och resultat.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 1 080 (784) MSEK, en ökning med 37,6% jämfört med samma period föregående år, varav 129 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

Orderingången uppgick till 1 188 (842) MSEK, en ökning med 41,1% jämfört med samma period föregående år, varav 140 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

”Den förbättring vi såg mot slutet av tredje kvartalet har fortsatt även under fjärde kvartalet med en återhämtning i marknaden, planenlig infasning av nya kontrakt samt en god utveckling av förvärvade PSM. Under kvartalet ökade Bultens nettoomsättning med 37,6 procent och orderingången med hela 41,1 procent," kommenterar Bultens vd Anders Nyström i rapporten.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 92 (27) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,5 (3,5)%. Justerat rörelseresultat uppgick till 85 (42) MSEK vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7,8 (5,4)%.

En god efterfrågan, ökat kapacitetsutnyttjande samt ett positivt utfall av de effektiviseringsinitiativ som inleddes 2019, och som accelererats under pandemin, har gett positiva resultateffekter.

"Även rensat för förvärvseffekter är detta ett rekordkvartal i Bultens historia, både i fråga om försäljning och resultat," skriver Anders Nyström. 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT