Foto: Bulten

Apr 28, 2021

Ännu ett rekordkvartal för Bulten


Orderingången upp 47 procent.

Verkstadsföretaget Bulten presenterar sin rapport för första kvartalet och redovisar ett rekordkvartal.

Nettoomsättningen uppgick till 1 103 (821) MSEK, en ökning med 34,4% jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv, uppgick ökningen till 24,9%. Förvärvet av PSM gjordes den 28 februari 2020.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98 (43) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,9 (5,2)%. Resultat efter skatt uppgick till 68 (9) MSEK.

Orderingången uppgick till 1 010 (688) MSEK, en ökning med 46,8% jämfört med samma period föregående år.

”De starka volymer vi såg under fjärde kvartalet bibehölls även under inledningen av 2021 och gjorde det första kvartalet till ännu ett rekordkvartal för Bulten, både avseende försäljning och resultat. Under kvartalet steg Bultens nettoomsättning med 34,4 procent och orderingången med 46,8 procent jämfört samma period 2020. Även om jämförelsetalen påverkas av pandemin och förvärvet av PSM i slutet av Q1 2020, kan vi konstatera att Bultens tillväxt har tagit koncernen till en ny nivå," kommenterar vd Anders Nyström.

Återhämtningen som präglat den globala bilmarknaden sedan andra halvåret 2020 har under första kvartalet 2021 hämmats av ytterligare Coronarelaterade restriktioner, men Bulten har en kundmix som presterat bättre än marknaden i stort under perioden. De högre volymerna har medfört ett högt kapacitetsutnyttjande som i kombination med effektiviseringar och synergieffekter samt ökad andel egen produktion givit en god lönsamhetsutveckling, skriver bolaget i rapporten.

Anders Nyström flaggar dock för produktionsstörningar framöver:

"Vi kan dock förvänta oss att de problem våra kunder har i sina försörjningskedjor, främst med brist på mikroprocessorer, kommer att orsaka störningar och ha en hämmande effekt på fordonsproduktionen och därmed på Bultens försäljning," skriver han.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT