Foto: Bulten.

Jul 8, 2020

Bulten meddelar leveransstart och uppstartskostnader för nyvunnet jättekontrakt


Årligt värde på ca 600 miljoner kronor.

Bulten aviserade den 2 juli 2020 att bolaget har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare till ett årligt värde om cirka 60 miljoner EUR vid full takt. Datum för leveransstart är nu fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 miljon EUR.   

Som tidigare aviserats är kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljoner EUR vid full takt och sträcker sig över fem år. Leveransstart är fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader förväntas uppgå till cirka 1 miljon EUR under de inledande kvartalen efter övertagandet av affären. Kontraktet kommer att förbättra utnyttjandet av ett antal tillverkningsanläggningar för Bulten och dess leverantörsbas, och kommer inte att kräva några större investeringar. Marginalförbättringar förväntas när det nya kontraktet är fullt implementerat och optimering har genomförts.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT