Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Oct 25, 2016

Bulten levererar starkt resultat


Men omsättningen sjunker för fordonsunderleverantören.

”Bulten redovisade ett starkt resultat för tredje kvartalet med en rörelsemarginal om 6,5 procent, trots lägre volymer. Försäljningstakten var något svag, framförallt i början av kvartalet, men återhämtade sig under september. Resultatet är en följd av genomförda optimeringar samt den goda flexibiliteten i verksamheten.

Volymutvecklingen och orderingången har försvagats något till följd av modellskiften bland Bultens kunder, lägre exportvolymer till Kina och till produktion av tunga fordon samt en viss Brexit-effekt. Vi ser fortsatt att 2016 blir ett år med tillväxt i linje med för­väntningarna på den europeiska fordonsproduktionen med undantag för exportvolymerna som förväntas bli svagare än föregående år. Bultens förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar är mycket goda från och med andra halvåret 2017, baserat på tecknade kontrakt men också på fortlöpande kunddiskussioner. Under kvartalet fick dessutom vår satsning i Ryssland ett genombrott med en order från en betydande fordonstillverkare.

Vi har tagit ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement genom att investera i en ny ytbehandlingsanläggning i vår tyska enhet för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt. Investeringen kommer att tillföra oss både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt ge en större flexibilitet och kontroll över processen.

Jag är också mycket stolt över att Bulten fortsätter få kvalitetsutmärkelser. Vi har under kvartalet tilldelats Jaguar Land Rovers kvalitetspris (JLRQ) och ansluter oss därmed till en utvald grupp av leverantörer som har kvalificerat sig för denna prestigefyllda utmärkelse.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 601 (618) MSEK, en minskning med -2,7% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39 (36) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (5,8)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 30 (22) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 602 (652) MSEK, en minskning med -7,7% jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55 (-12) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,50 (1,14) SEK.
  • Bulten har fattat beslut om att investera cirka 2,8 MEUR i en ny ytbehandlingsanläggning i sin tyska produktionsenhet.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT