Foto: Bulten.

Jan 27, 2021

Bulten inviger ny produktionsanläggning


Den nya anläggningen i Taiwan utgör bas för ytterligare expansion. 

Bulten har invigt en ny produktionsanläggning i Taipei, Taiwan genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd. I och med etableringen av den nya anläggningen har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera framtida tillväxt.

-Taiwan är ett centrum för fästelementstillverkning i Asien och världen med stort kunnande och närhet till nödvändig infrastruktur som maskin- och verktygstillverkare. Att ha en modern tillverkningsanläggning i Taiwan är betydelsefullt för Bulten och är ett viktigt steg för vår framtida tillväxt, säger Anders Nyström, VD och koncernchef Bulten.

PSM Taiwan förvärvades av Bulten i februari 2020 och producerar främst bearbetade fästelement i mindre dimensioner för kunder inom både fordonsindustrin och annan industri.

I linje med planerna för att effektivisera produktionen, samt utvidga PSM Taiwans tillverkningskapacitet och ge en hållbar och attraktiv arbetsmiljö för de anställda, beslutades att flytta PSM Taiwans verksamhet till nya lokaler ungefär 30 minuter från den befintliga.

Större yta möjliggör egen tillverkning av en del av de komponenter som tidigare köpts från leverantörer samt att använda PSM Taiwan för produktion i samband med nya kontrakt. Den nya byggnaden är också mer lämpad för verksamheten och möjliggör en rad önskade förbättringar.

Flytten till den nya fabriken har gått helt enligt plan. Den nya anläggningen möjliggör en mer effektiv och hållbar drift samt utgör nu en bas för ytterligare expansion. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT