Bulten fästelemement Hallstahammar

Foto: Bulten.

Sep 8, 2016

Bulten investerar i ytterligare produktionsanläggning


"Ska bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement."

Bulten AB (publ) annonserade tidigare i år investeringar i ny ytbehandlingsanläggning i Polen om 6 miljoner euro. Nu satsar man ytterligare 2,8 miljoner euro i en ytbehandlingsanläggning i Tyskland.

Planen är att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt.

─ Investeringen kommer att tillföra bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt ge en större flexibilitet och kontroll över processen, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Tommy Andersson, vd och koncernchef för Bulten.

Investeringen i en ny ytbehandlingsanläggning i den tyska produktionsenheten förväntas ge en årlig besparing på cirka 1,4 miljoner euro med en beräknad återbetalningstid på cirka 2 år. Produktionsstart planeras 2018.

Genom denna investering, tillsammans med den om cirka 6 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i Polen som kommunicerades den 9 juni 2016, tillförs bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt förväntas förbättra lönsamheten och reducera rörelsekapitalet.

Med investeringarna följer också färre transporter vilket kommer att innebära en väsentligt mindre miljöpåverkan.

Investeringen är villkorad av erhållande av erforderliga tillstånd.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT