Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Jun 9, 2016

Bulten investerar i ny ytbehandlingsanläggning i Polen


Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 6 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i sin polska produktionsenhet.

Investeringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 2 miljoner euro med en beräknad återbetalningstid på drygt 3 år. Produktionsstart planeras i slutet av 2018 med en successiv upprampning under påföljande år.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement. Investeringen i en ny ytbehandlingsanläggning kommer att förbättra lönsamheten, reducera rörelsekapitalet samt ge en ökad flexibilitet och kontroll över processen, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Redan idag utför Bulten ytbehandling inom vissa enheter. Genom att utvidga denna del av tillverkningsprocessen tillförs bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft. Med investeringen följer också färre transporter vilket kommer att innebära en väsentligt mindre miljöpåverkan. Den nya ytbehandlingsanläggningen beräknas ha en kapacitet på cirka 10 500 ton per år. Bulten ser också över möjligheten att starta ytbehandling på ytterligare produktionsenheter.

Investeringen är villkorad av erhållande av erforderliga tillstånd.

Toppbild: Tommy Andersson, Bulten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT