Tommy Andersson. Foto: Bulten.

Oct 27, 2017

Bulten investerar 45 miljoner i Hallstahammar och förbereder tronskifte


Rustar för tillväxt.

Bulten gör en investering i en ny värmebehandlingsanläggning vid sin produktionsenhet i Hallstahammar om cirka 45 miljoner kronor för att säkerställa kapaciteten för redan tagna order och kommande tillväxt.

-Investeringen kommer att tillföra bolaget och enheten i Hallstahammar ökad kapacitet och flexibilitet, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Investeringen väntar öka kapaciteten med cirka 25 procent och ha en beräknad återbetalningstid på cirka 4-5 år. Produktionsstart planeras 2019.

Samtidigt meddelar Tommy Andersson som fyller 65 år under 2018, att han önskar kvarstå i sin roll ytterligare en period efter uppnådd ordinarie pensionsålder om 65 år. Styrelsen har ställt sig positiv till detta och nått en överenskommelse om att han ska kvarstå i sin tjänst tills vidare, dock längst till och med årsstämman 2019.

Tommy Andersson tillträdde som chef för dåvarande division Bulten inom Finnvedenkoncernen år 2001 och som koncernchef år 2014.

-Jag har haft förmånen att få vara med att utveckla Bulten till en marknadsledande position som Full Service Provider av fästelement till fordonsindustrin, säger Tommy Andersson.

-Bulten har haft en stark utveckling under Tommy Anderssons ledning och styrelsen ställer sig mycket positiv till att han väljer att stanna kvar som vd och koncernchef ytterligare en period. Det ger oss de allra bästa förutsättningar att hitta och fasa in hans efterträdare, säger styrelseordförande Ulf Liljedahl.

Styrelsen kommer nu inleda en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare.

Framgångsrikt tredje kvartal

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 630 (601) MSEK, en ökning med 5,0% jämfört med samma period ­föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35 (39) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,5 (6,5)%. Resultat efter skatt uppgick till 22 (30) MSEK. Orderingången uppgick till 691 (602) MSEK, en ökning med 14,7% jämfört med samma period ­föregående år.

Bulten hade ett framgångsrikt tredje kvartal med tecknande av två nya betydelsefulla kontrakt. Det ena kontraktet är ett av Bultens största FSP-kontrakt någonsin och det andra är en inbrytning på en viktig strategisk marknad - båda förväntas få stor betydelse för framtida tillväxt, skriver koncernchef Tommy Andersson i bolagets kvartalsrapport. Tillväxten och lönsamheten hämmades av något lägre volymer till följd av kunders modellskiften. Utöver det har resultatet också påverkats negativt av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av valutaeffekter under kvartalet, framförallt i jämförelse mellan åren. Den underliggande lönsamheten bedöms som god för att vara ett tredje kvartal med färre produktionsdagar.

Under bolagets kapitalmarknadsdag den 21 september belyste bolaget bland annat elbilsutvecklingens betydelse för Bulten. Utvecklingen av elbilar kräver att fästelementen anpassas för nya materialval samt designlösningar och att företaget ligger i framkant med att förse fordonstillverkare med senaste teknologin. Bultens referenskontrakt visar också att värdet i en elbil i nuläget överstiger det i en bil med konventionell teknologi.

Summerat är Bulten väl rustat för att hantera prognostiserad marknadstillväxt samt tillväxt genom tecknade kontrakt till ett årligt värde om cirka en halv miljard kronor. De tillkommande kontrakten startar successivt under perioden slutet av 2017 till 2018 och full produktionstakt väntas nås 2020, skriver Tommy Andersson i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT