Anders Nyström, Bultens VD och koncernchef.

Jun 26, 2020

Bulten förvärvar minoritetspost i TensionCam Systems AB


I linje med Bultens strategi att vara teknikledande inom fästelement

Bulten har idag förvärvat nyemitterade aktier i TensionCam Systems AB till en köpeskilling på 6 MSEK. Bulten blir efter förvärvet ägare till 27 procent av TensionCams aktier. Därmed kommer Bulten och TensionCam att fördjupa sitt samarbete inom utveckling av trådlös klämkraftsövervakning av skruvförband.

TensionCam är ett Göteborgsbaserat bolag specialiserat på utveckling av sensorer för klämkraftsövervakning i skruvförband och ägs efter nyemissionen till 73 procent av G-Coder Systems AB. Bolaget driver, både enskilt och tillsammans med industripartners och forskningsinstitut, forskning och utveckling inom området och äger sedan tidigare ett antal patent. TensionCams teknik är i dagsläget inte kommersialiserad eller industrialiserad. Det fördjupade samarbetet syftar till att accelerera färdigställandet av färdiga och konkreta kunderbjudanden.

”Förvärvet av en andel av TensionCam är i linje med Bultens strategi att vara teknikledande inom fästelement och att kunna erbjuda kunder unik och hållbar funktionalitet, samt att underlätta lönsam tillväxt även utanför fordonsindustrin”, säger Anders Nyström, Bultens VD och koncernchef.

”Det fördjupade samarbetet med Bulten kommer att hjälpa TensionCam med integrationen av sensorteknologin i kompletta skruvförband och med den industrialisering som är nödvändig för en kommersiell framgång”, säger Jonas Nilsagård, VD för TensionCam.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT