Foto: Bulten

Oct 26, 2018

Bulten flyttar verksamheten i Kina


Bulten levererar tillväxt i kvartalet och planerar nu skala upp volymerna i Kina.

                                                                                         

Bultens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 722 (630) MSEK, en ökning med 14,5% jämfört med samma period ­föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38 (35) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,2 (5,5)%. Resultat efter skatt uppgick till 25 (22) MSEK.

Orderingången uppgick till 723 (691) MSEK, en ökning med 4,7% jämfört med samma period ­föregående år.

"Den finansiella positionen är fortsatt stark och vi fortsätter att utveckla verksamheten för att säkra upp den förväntade tillväxten baserad på redan tagna kontrakt. Under oktober beslutades att flytta verksamheten i Kina från Beijing till Tianjin för att kunna expandera på den lokala marknaden där vi ser kraftigt ökade volymer och tillväxtmöjligheter för Bulten från en tidigare relativt låg nivå, säger Bultens vd och koncernchef," Tommy Andersson.

Flytten påbörjas 2018 och planeras vara klar i slutet av 2019. Flytten innebär investeringar om cirka 25 miljoner kronor och kostnaderna förväntas uppgå till 16-20 miljoner kronor fördelat över flyttperioden, med merparten under 2019.

I oktober tecknade Bulten även ett fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil till ett initialt värde om cirka 2 miljoner EUR per år. Leveranserna sträcker sig över en period om 7 år och förväntas starta i slutet av 2020 för att successivt öka till full kapacitet 2021.

"Efterfrågan på hybrider och elbilar ökar, vilket är en gynnsam utveckling för Bulten genom att värdet av fästelement i dagsläget är väsentligt högre i dessa jämfört med bilar med traditionella förbränningsmotorer. Under oktober tecknade vi ett nytt FSP-kontrakt avseende drivlina till elbil, vilket är en tydlig kvittens på att vi ligger i framkant när det gäller teknik för elektrifiering," säger Tommy Andersson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT