Anders Nyström, vd Bulten

Anders Nyström. Foto: Bulten.

Mar 3, 2020

Bulten flyttar nyförvärvet i USA


Ger samordningsvinster och en stärkt position i USA.

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i USA med nyförvärvade PSM International och att flytta de båda verksamheterna till nybyggd, gemensam byggnad i Ohio. Syftet är dels att kunna expandera på den lokala nordamerikanska marknaden, dels att uppnå samordningsvinster. Flytten påbörjas våren 2020 och planeras vara klar under hösten 2020.

Den nya fabriken kommer att vara belägen i Streetsboro i Ohio, mellan Bultens nuvarande anläggning i Hudson och PSMs i Youngstown, där Bulten har tecknat ett tolvårsavtal om cirka 1 miljon USD per år för hyra av lokalerna. Flytten startar under våren 2020 och beräknas vara klar under hösten samma år. Flytten innebär investeringar om cirka 1 miljon USD.

-Med denna flytt stärker vi vår position i USA samtidigt som vi uppnår samordningsvinster och säkerställer kapacitet att hantera framtida tillväxt, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten.

PSMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT