Apr 26, 2016

Bulten delårsrapport: Förbättrad lönsamhet och god orderingång


”Bultens försäljning till europeiska personbilstillverkare, framförallt inom premiumsegmentet, var fortsatt god under inledningen av året medan försäljningen till tunga fordon initialt hade en lägre takt."

.

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 715 (713) MSEK, en ökning med 0,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 (36) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,7 (5,1)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 (29) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 699 (660) MSEK, en ökning med 5,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 78 (49) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,03 (1,44) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 114 (nettokassa om 95) MSEK och soliditeten var 65,2 (67,7)% vid periodens slut.
 • Bulten har tecknat FSP-kontrakt med en ny kund inom kinesisk fordonsindustri till ett totalt värde om cirka 60 MSEK.

”Bultens försäljning till europeiska personbilstillverkare, framförallt inom premiumsegmentet, var fortsatt god under inledningen av året medan försäljningen till tunga fordon initialt hade en lägre takt. Nettoomsättningen var därför marginellt lägre än marknadstillväxten för den europeiska fordonsproduktionen men orderingången var däremot mycket god under kvartalet.

I Ryssland har vi under perioden erhållit ett flertal mindre order, varav en från landets största fordonstillverkare. Det samlade årliga värdet är initialt relativt lågt men utvecklingspotentialen är stor. Genom detta har vi nu etablerat fotfäste hos ett flertal kunder på den ryska marknaden och vi ser goda möjligheter för framtiden.

Bultens lönsamhet fortsatte stärkas under kvartalet som en effekt av en jämn och störningsfri produktion samt genomfört optimeringsprogram. Ett starkt kassaflöde har genererats till följd av bra resultat och reduktion av rörelsekapital, vilket också syns i den förbättrade avkastningen på sysselsatt kapital.             

Vi ser framför oss ett år av tillväxt i takt med marknaden medan vi de påföljande åren ser mycket goda förutsättningar att åter ta marknadsandelar, baserat på redan erhållna kontrakt och pågående kunddiskussioner.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef
 • May 18, 2021

  Autoliv bygger ny rattfabrik

  Nyheter Bilsäkerhetsföretaget tillverkar 20 miljoner rattar årligen och satsar på toppmoderna tillverkningsprocesser.
  405
 • May 18, 2021

  LKAB överklagar EU-beslut

  Nyheter EU-beslutet gynnar producenter med stora koldioxidutsläpp, menar gruvföretaget.
  86
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT