Bufab.

Mar 15, 2021

Bufab Group har fortsatt god organisk tillväxt och orderingång


Efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt.

Under fjärde kvartalet 2020 uppvisade Bufab stark organisk tillväxt 10% och god orderingång på grund av en generellt god efterfrågan från industrin och ökad marknadsandel.

Den goda efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt in i första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten för januari och februari var cirka 9%, och försäljningen är därmed tillbaka på en nivå betydligt över både 2020 och 2019. Även orderingången ökade.

Det besparingsprogram på 100 MSEK som slutfördes under 2020 har nu fått full effekt och fortsätter att leverera de avsedda resultaten.

Såväl Bufab som våra kunder står för närvarande inför flaskhalsproblematik inom materialförsörjning och logistik. Men genom fokuserat arbete med att avhjälpa flaskhalsarna har Bufab hittills lyckats leverera med god precision och undvika negativa effekter på vår egen försäljning.

Den långsiktiga efterfrågan är fortfarande osäker. God försäljningstillväxt och orderingång i närtid samt en gradvis förbättring av utsikterna för industriproduktionen är dock goda tecken för 2021. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och anpassar oss kontinuerligt till förändrade omständigheter.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT