BUFAB.

Jun 5, 2020

BUFABs coronauppdatering: Stabil verksamhet men negativ tillväxt i maj


Vissa tecken på återhämtning och god effekt av kostnadsbesparingar.

Coronapandemin och dess påverkan på den globala tillverkningsindustrin påverkar Bufabs omsättning under det andra kvartalet 2020.

Våra prioriteter är att skydda (1) hälsa och säkerhet, (2) kundleveranser och (3) Bufab. Vi har hittills lyckats undvika påverkan på våra anställdas hälsa eller vår egen verksamhet, och har försörjt våra kunder utan avbrott genom hela krisen.

Vi har dock sett en betydande påverkan på Bufabs försäljning på grund av att våra kunder har dragit ner sin konsumtion och sina lager av C-komponenter under april och maj. Detta orsakades i sin tur av omfattande nedstängningar och kapacitetsneddragningar i den globala tillverkningsindustrin under samma period.

Bufabs organiska försäljningstillväxt i maj var omkring -25% (april: -30%), justerat för antalet arbetsdagar. Total omsättningstillväxt i maj var omkring -10% (april: -20%), justerat för antalet arbetsdagar.

Under maj återhämtade sig efterfrågan från våra kunder i Europa och Nordamerika gradvis, men från låga nivåer och med viss negativ påverkan från lagerjusteringar. Vi förväntar oss att denna återhämtning fortsätter i juni. Utvecklingen under resten av året går inte att förutsäga. Samtliga dotterbolag har reducerat sina kostnader för att möta den svagare efterfrågan. Detta innebär bland annat olika former av korttidsarbete som reducerar antalet arbetstimmar i samma omfattning som försäljningen. Vi ser hittills goda effekter på våra kostnader av dessa och andra åtgärder.

"Detta är en svår period för alla. Vi är glada att vi har kunnat skydda våra anställdas hälsa och säkerhet, och att vi har försörjt våra kunder utan avbrott genom hela krisen. Vi har behövt vidta tuffa åtgärder för att sänka våra kostnader, som nu ger goda resultat. Jag vill igen tacka hela teamet för väldigt bra lagarbete, kundfokus och bra attityd under hela den här perioden”, säger Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef. Bufab följer utvecklingen noga och justerar handlingsprogrammen efter hand som situationen förändras.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT