Foto: Bufab.

Nov 6, 2019

Bufab genomför mångmiljonförvärv


Köper amerikanskt bolag inom C-Parts.

Småländska Bufab är ett handelsföretag som erbjuder en helhetslösning inom Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Nu har Bufab avtalat om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget American Bolt & Screw Mfg Corp, med årlig försäljning på omkring 52 MUSD. ABS är en ledande distributör av fästelement och andra C-komponenter på den nordamerikanska marknaden.

ABS har sitt huvudkontor i Ontario i Kalifornien, och har filialer också i Indiana, Georgia, Texas, Oregon och Arizona. ABS grundades 1946 och har sedan 1982 ägts och drivits av sin nuvarande VD, Jim Hooper. Under hans ledarskap har bolaget utvecklats till en landstäckande ”supply chain partner” till kunder inom många olika industrier. Under tolvmånadersperioden fram till september 2019 hade ABS 96 anställda, försäljning på omkring 52 MUSD, och en normaliserad rörelsemarginal på 11%.

-Det är väldigt glädjande att ABS nu ingår i Bufab. Vi har haft många möten under de senaste två åren och har lärt känna bolaget väl. Vi ser stora likheter med Bufab i ABS lösningsorienterade och entreprenöriella arbetssätt för att skapa kundnytta. Denna strategiska expansion på den nordamerikanska marknaden understryker ytterligare vårt fokus på tillväxt, och på vår strategi Leadership 2020, säger Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef.

-Vi är övertygade om att ABS kommer att fortsätta att växa och utvecklas väl inom Bufabkoncernen. Förvärvet stärker också Bufabs erbjudande till globala kunder, och ger oss en starkare plattform för fortsatt expansion i Nordamerika, säger Urban Bülow, som är ansvarig för Nordamerika i Bufabs koncernledning.

-Inom Bufab kommer vi att kunna fortsätta utveckla vårt kunderbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team på samma sätt som under de senaste årtiondena. Det kommer att vara ”business as usual”, med samma höga ambitionsnivå, men nu inom en globalt ledande organisation. Jag är glad att fortsätta som seniorrådgivare till ABS och ser tillsammans med hela teamet fram emot att samarbeta med Bufab, säger Jim Hooper, American Bolt & Screws huvudägare.

Förvärvet kommer att finansieras inom Bufabs existerande kreditfaciliteter. Förvärvspriset som betalas vid tillträdet uppgår till 30 MUSD på kassa- och skuldfri bas. En uppskjuten köpeskilling om ytterligare 30 MUSD kommer att utgå i flera steg, huvudsakligen under 2023 och 2024. Slutligen kan en villkorad köpeskilling betalas ut 2023 vid en kraftig ökning av rörelsevinsten. Transaktionen bedöms genomföras under dagen idag och kommer att rapporteras inom Bufabs rörelsesegment International. Den kommer att generera transaktionskostnader på omkring 10 MSEK det fjärde kvartalet 2019.

ABS förväntas bidra positivt till Bufabs vinst per aktie från och med det första kvartalet 2020.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har mer än 1 300 medarbetare. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 3,8 Mdr SEK och rörelsemarginalen var 9,7 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT