Foto: Bufab.

May 26, 2017

Bufab genomför förvärv


Bolaget är en betydande leverantör till bygg-, tillverkning-, marin- samt den medicintekniska industrin i södra England.

Bufab har förvärvat Thunderbolts Group Limited Bufab avtalade idag genom sitt dotterbolag Montrose Holdings Ltd om förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget Thunderbolts Group Limited som är verksamt i Southampton i Storbritannien.

Förvärvet kommer att genomföras omgående och kommer att rapporteras inom Bufabs rörelsesegment International. Thunderbolts grundades år 1991 och har genom åren vuxit till en betydande leverantör till bygg-, tillverkning-, marin- samt den medicintekniska industrin i södra England. Bolaget hade 2016 en nettoomsättning på 2,9 miljoner GBP, god lönsamhet och 19 anställda.

-Thunderbolts är kända som en stabil och respekterad leverantör av fästelement och andra Ckomponenter i regionen runt Southampton. Det kommer att komplettera Montrose och våra övriga verksamheter i Storbritannien på ett utmärkt sätt, säger Jörgen Rosengren, Bufabs VD.

-Vi är därför väldigt nöjda med att välkomna Thunderbolts som nytt systerbolag i Bufab-gruppen. Montrose har ett starkt varumärke i Storbritannien och Bufab är en välkänd ledare inom vår industri internationellt, säger Theresa Wittcomb och Langdon Lloyd, Thunderbolts ledning och ägare. Vi ser fram emot att fortsätta att växa verksamheten med hela Thunderbolts team tillsammans med våra nya kollegor. Bufab förväntas boka förvärvsrelaterade kostnader på cirka 5 MSEK i det andra kvartalet 2017. Dessa är hänförliga både till förvärvet av Thunderbolts samt, på grund av den goda resultatutvecklingen i tidigare års förvärvade bolag, till omvärdering av skulder för villkorade tilläggsköpeskillingar.

Bufab AB (publ), är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 000 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 2,9 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 10 procent. 

Förvärvet beräknas bidra marginellt till Bufabs vinst per aktie från och med det tredje kvartalet 2017.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT