Foto: Bufab.

Oct 8, 2018

Bufab köper svensk verkstadsgrupp


Specialiserade inom skärande bearbetning.

Bufab har förvärvat det svenska bolaget Rudhäll Industri AB i vilka tre helägda dotterbolag ingår - Rudhällgruppen, med en årlig omsättning på ca 210 MSEK.

Rudhällgruppen producerar och distribuerar industrikomponenter och system till den svenska och europeiska marknaden och är specialiserade inom skärande bearbetning. Verksamheten är organiserad i tre enheter i Sverige och en i Kina. Ungefär hälften av den totala omsättningen avser handel och den andra halvan består av egen tillverkning. Rudhäll startades 1952 och har sedan 2004 ägts och drivits av den nuvarande VD:n Jesper Emanuelsson. Under hans ledning har företaget vuxit både organiskt och via förvärv till att bli en internationell supply chain partner åt kunder inom flera verksamhetsområden. 2017 hade Rudhällgruppen 74 anställda och omsatte ca 210 MSEK med en rörelsemarginal på 9%.

-Jag är mycket glad att kunna välkomna Rudhäll till Bufabkoncernen. Rudhäll är kända som en stark aktör på den svenska och europeiska marknaden. Under de senaste ett och ett halvt året har vi lärt känna Jesper och hans team och kunnat se stora likheter med Bufab i deras sätt att skapa kundvärde genom att vara lösningsorienterade och entreprenöriella. Vi är övertygade om att Rudhäll kommer passa in och fortsätta att  att växa som medlem i Bufabkoncernen. Samtidigt är vi övertygade om att förvärvet kommer att stärka Bufabs erbjudande till våra kunder ytterligare med en bredare  produktportfölj, utökad egentillverkning och större inköpskapacitet i Kina, säger Johan Lindqvist, VD för Bufab Sweden AB och segmentschef för Bufabs segment Sweden.

-Genom att ingå i Bufabkoncernen kan vi fortsätta förbättra vår kundservice och utveckla vår verksamhet på samma sätt som tidigare, men med utökade möjligheter. Det kommer att vara "business as ususal", med samma höga ambitionsnivå som alltid. Jag är glad att fortsätta som VD för Rudhäll, och ser tillsammans med hela teamet  fram emot att samarbeta med Bufabs organisation, säger Jesper Emanuelsson, VD för Rudhällgruppen.

Förvärvet kommer att finansieras av Bufabs befintliga kreditfaciliteter. Köpeskillingen uppgår till cirka 100 Mkr på Enterprise Value-basis, varav majoriteten kommer att betalas vid tillträdet. Förvärvet kommer att slutföras och träda i kraft omedelbart och kommer att redovisas inom Bufabs segment Sweden.

Bufab AB (publ) är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 200 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 3,5 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 10 procent.

Rudhäll-gruppen

Rudhäll Industri AB ligger i Gnosjö och utgör huvudkontor och basen för företagsgruppen. Här finns ledningsfunktioner, inköpsorganisation, kvalitetsavdelning och lager. Hallborn Metall AB är en producerande enhet i Gnosjö mitt i Gnosjöandans tillverkningscentrum. Företaget har anor från 40-talet och innehåller idag en effektiv produktion inom skärande bearbetning med sammansatta produkter som specialitet. Ejvo Mekaniska Verkstad AB i Värnamo är en produktionsenhet som är specialiserad på truck- och fordonsindustri. Här finns en automatiserad anläggning som följer de högt ställda krav på kvalitet och rationalitet som kunderna ställer. I Ningbo finns koncernens försäljnings- och inköpsbolag för den asiatiska marknaden, Rudhäll China QLC.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT