Apr 26, 2018

Bufab börjar året starkt


Stark tillväxt och stabil marginal gör ett framgångsrikt första kvartal

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 945 (815) MSEK. Den organiska tillväxten var 9 procent
 • Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 106 (91) MSEK och rörelsemarginalen var 11,2 procent (11,1)
 • Resultatet per aktie ökade till 1,98 (1,63) SEK

VD-KOMMENTAR

Bufab hade ett framgångsrikt första kvartal 2018. Trots färre arbetsdagar under perioden mot jämförelsekvartalet var tillväxten hela 16 procent, drivet av förvärv, ökade marknadsandelar och god efterfrågan.

Vårt största rörelsesegment, International, hade en särskilt stark utveckling. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, precis som tidigare i form av många små nya affärer med många kunder. Vi har nu flera år i rad gradvis ökat våra marknadsandelar i de flesta länder där vi är verksamma. Trots det ser vi många affärsmöjligheter att bearbeta även framöver. Ökad marknadsandel i kombination med god underliggande efterfrågan skapade en organisk tillväxt på 9 procent, trots färre arbetsdagar. Tillväxten var särskilt stark i Öst- och Centraleuropa samt i Asien. Segmentets omsättning och resultat stärktes också väsentligt av goda bidrag från våra två senaste förvärv, i Storbritannien och Singapore.

Även i Sverige ökade vår marknadsandel under kvartalet, nu för andra året i rad. Vidare såg vi liksom under 2017 även här en god underliggande efterfrågan. Den svenska industrikonjunkturen var enligt vår bedömning fortsatt stark under kvartalet. Tillväxten var spridd över många kunder och branscher.

Den goda efterfrågan i båda rörelsesegmenten och vårt inflöde av nya affärer skapar utmaningar i vår leveranskedja. Det är därför glädjande att se att Bufab har lyckats upprätthålla en god leveransprecision under kvartalet, och därmed säkra våra kunders produktion.

Koncernens bruttomarginal stärktes något jämfört med samma kvartal föregående år och var märkbart bättre än under det sista kvartalet 2017. De prisökningar som Bufab genomförde under 2017 har kompenserat för de råmaterialprisökningar som skedde under det första halvåret. Men eftersom priserna på råmaterial har fortsatt att öka under det andra halvåret är prisökningar mot kund ett viktigt område och en stor utmaning även under 2018. Detta behov är särskilt påtagligt i Sverige på grund av en svag svensk krona, medan situationen i International mildras på grund av en stark eurokurs i kvartalet.

Under kvartalet ökade våra rörelsekostnader organiskt i samma takt som omsättningen. En viktig anledning var kostnader förknippade med våra satsningar på "Leadership 2020". Trots det ledde god tillväxt i kombination med stabil bruttomarginal till en ökning av rörelsevinsten med 16% över ett starkt jämförelsekvartal. Ungefär halva vinstökningen berodde på förvärv och halva åstadkoms organiskt.

Vi är mycket nöjda med inledningen på året. Vår strategi fungerar och ger bra utdelning i tillväxt och resultat. Våra kund- och leverantörsrelationer har stärkts. Vi har ett mer konkurrens­kraftigt kunderbjudande, bättre interna processer och system, och ett ännu starkare team än för ett år sedan. 

Under 2018 kommer vi att behöva fortsätta vårt arbete med prishöjningar, och som alltid tillse att våra kunder är nöjda och att vår leverans och kvalitet är prickfri. Vi avser att fortsätta ta marknadsandelar, och vi hoppas göra ytterligare värdeskapande förvärv framöver. Men framförallt kommer vi att fokusera på att ytterligare öka vår kundnytta på kort och lång sikt. Vårt mål är att vara den ledande aktören i vår bransch år 2020.

 

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef
 • May 18, 2021

  Autoliv bygger ny rattfabrik

  Nyheter Bilsäkerhetsföretaget tillverkar 20 miljoner rattar årligen och satsar på toppmoderna tillverkningsprocesser.
  404
 • May 18, 2021

  LKAB överklagar EU-beslut

  Nyheter EU-beslutet gynnar producenter med stora koldioxidutsläpp, menar gruvföretaget.
  86
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT