Aug 25, 2016

Budgivare i Haldex backar


SAF-Holland meddelar idag att företaget drar tillbaka budet på bromstillverkaren Haldex.

Anledningen är att acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 24 augusti och att det vid acceptfristens utgång endast hade lämnats in intresse motsvarande 0,45 procent av aktierna och rösterna. Erbjudandets fullföljande var villkorat av, bl.a., att det accepterades i sådan utsträckning att SAF-HOLLAND skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Haldex.

Då det villkoret inte uppfylldes har SAF-HOLLAND därför beslutat att återkalla erbjudandet.

Styrelsen i Haldex har tidigare enhälligt uppmärksammat aktieägarna att acceptera den andra budgivaren ZF:s erbjudande om 100 kronor per aktie som man ansåg klart förmånligare än SAF-HOLLAND:s erbjudande om 94,42 kronor per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT