Fredrik Sidahl, FKG

Sep 23, 2019

"Nej till ett no-deal Brexit"


Europas ledande fordonsrepresentanter varnar nu i ett gemensamt uttalande för katastrofala konsekvenser av en "no deal" Brexit.

Idag gör ledarna för bransch- och intresseorganisationer inom den europeiska (EU) fordonsindustrin ett gemensamt uttalande kring Brexit. Med gemensam kraft säger de ”no” till ett utträde utan överenskommelse, ”no deal”.

Från svensk sida står Fredrik Sidahl och Mattias Bergman, vd:ar för leverantörsorganisationen Fordonsokomponentgruppen - FKG respektive bilindustriföreningen BilSweden, bakom dagens uttalande. FKG:s bedömning är att ett ”no deal” skulle ha stora direkta och indirekta konsekvenser för svenska leverantörer.

Med en dryg månad kvar till Storbritannien ska lämna EU, gör den europeiska fordonsindustrin idag en enad uppmaning till Storbritannien och EU att undvika en "no deal" Brexit.

De ledande organisationerna som representerar fordonstillverkare och komponenttillverkare i hela EU, European Automobile Manufacturer Association (ACEA) och European Association of Automotive leverantörer (CLEPA), samt 21 nationella föreningar, inklusive kommittén för franska biltillverkare (CCFA), den tyska Föreningen för fordonsindustrin (VDA) och brittiska föreningen för motortillverkare och -handlare (SMMT) har gått samman för att betona vilken inverkan en "no deal" Brexit skulle ha på en av Europas mest värdefulla ekonomiska tillgångar.

Fordonsindustrin är en av EU:s största framgångshistorier och bidragsgivare till tillväxt och välfärd, producerar 19,1 miljoner fordon per år och sysselsätter 13,8 miljoner människor i den bredare sektorn - 6,1 procent av EU: s arbetskraft.

Grunden till detta har varit den djupa integration i branschen, som sökt maximera fördelarna med den inre marknaden och tullunionen till förmån för företag i hela EU.

De europeiska cheferna i fordonsindustrin varnar idag för att följderna av "no deal" inom denna viktiga sektor kommer att bli allvarliga. Storbritanniens utträde ur EU utan avtal skulle leda till en omvälvande förändring av handelsvillkoren, med miljarder euro i tullar som hotar att påverka konsumenternas val och prisvärdhet på båda sidor av Kanalen.

Slutet på barriärfri handel skulle leda till skadliga störningar i industrins just-in-time-modell. Kostnaden för bara en minut produktionsstopp i Storbritannien skulle uppgå till 54 700 € (50 000 £). Samtidigt skulle WTO-tullar på bilar och skåpbilar addera 5,7 miljarder euro (5 miljarder pund) till den kollektiva notan för fordonshandeln mellan EU och Storbritannien, vilket leder till höjda priser för kunderna om inte tillverkarna kan hantera extrakostnaden. Biltillverkare anser att sådana störningar och kostnader måste undvikas och att alla ansträngningar bör göras för att åstadkomma ett ordnat tillbakadragande av Storbritannien från EU.

Christian Peugeot, CCFA: s president, säger: ”Brexit är inte bara ett brittiskt problem, vi är alla bekymrade i den europeiska fordonsindustrin. Vare sig det är som exportörer till den brittiska marknaden eller som producenter lokalt, vilket vi båda är, kommer vi oundvikligen att påverkas negativt. ”

Mattias Bergman, BIL Sveriges verkställande direktör, säger: ”Sverige och vår bilindustri har en stark tro på fri handel där en barriärfri marknad är avgörande för att bilindustrin ska kunna fortsätta bidra till samhället och den ekonomiska tillväxten i Europa. Brexit i sig är negativt för branschen och en "no deal" skapar ytterligare betydande risker och kommer att få stor negativ inverkan inte bara på industrin utan också hela Europa. ”

Fredrik Sidahl, FKG: s verkställande direktör, säger: ”EU med sina grundläggande fundament för fred har genom åren blivit en viktig region inom fordonsindustrin. För Sverige, som en del av EU och extremt beroende av export, är EU den viktigaste marknaden. Bland alla länder i EU är Storbritannien en av våra huvudmarknader för fordon och komponenter och vi måste med alla medel undvika en hård brexit både för Sverige men också för Europa. Fordonsindustrin och flödet av delar och forskningsprogram är sammankopplade, och en skilsmässa mellan Storbritannien och EU kommer dramatiskt att försämra detta.”

Bakom uttalandet står följande europeiska organisationer och föreningar:

 • ACAROM – Romanian Association of Automobile Builders https://acarom.ro

 • ACEA – European Automobile Manufacturers Association www.acea.be

 • AFIA – Portuguese Manufacturers Association for the Automotive Industry www.afia.pt

 • AIA – Czech Automotive Industry Association www.autosap.cz

 • ANFAC Spanish Association of Car and Truck Manufacturers www.anfac.com

 • ANFIA – Italian Association of the Automobile Industry www.anfia.it

 • AUTIG Danish Automotive Trade & Industry Federation www.autig.dk

 • BIL SWEDEN – Swedish Association of Automobile Manufacturers and Importers www.bilsweden.se

 • CCFA – Committee of French Automobile Manufacturers www.ccfa.fr

 • CLEPA – European Association of Automotive Suppliers www.clepa.eu

 • FEBIAC – Belgian Federation of Automobile and Motorcycle Industries www.febiac.be

 • FIEV – French Federation of Vehicle Equipment Industries www.fiev.fr

 • FKG Scandinavian Automotive Supplier Association www.fkg.se

 • FFOE – Austrian Association of the Automotive Industry www.fahrzeugindustrie.at

 • ILEA – Luxembourg Automotive Suppliers Association https://www.ilea.lu/

 • OSD – Turkish Automotive Manufacturers Association www.osd.tr

 • PFA – French Association of the Automotive Industry www.pfa-auto.fr/

 • SDCM – Polish Association of Automotive Parts Distributors and Producers www.sdcm.pl

 • RAI – Dutch Association for Mobility Industry https://raivereniging.nl

 • SMMT – Society of Motor Manufacturers and Traders www.smmt.co.uk

 • SERNAUTO – Spanish Association of Automotive Suppliers http://www.sernauto.es

 • TAYSAD – Automotive Suppliers Association of Turkey www.taysad.org.tr

 • VDA – German Association of the Automotive Industry www.vda.de

FKGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT