Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare

Mar 29, 2017

Brexit bromsar svensk export


Ny statistik visar att värdet av den svenska varuexporten till Storbritannien föll med 15 procent 2016, till 71,9 miljarder kronor jämfört med 85,5 miljarder 2015.

- Flera svenska regioner har Storbritannien som sin viktigaste handelspartner. Att svensk varuexport fallit till Storbritannien indikerar att Brexitoron spökar på allvar.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Historiskt har vi endast sett två så stora fall de senaste tio åren, dels finanskrisen 2008 och skuldkrisen 2011. Om exporten och handeln har minskat innan skilsmässohandlingarna är undertecknade så finns det en risk att det reella fallet kan bli påtagligt och uthålligt, säger Hatzigeorgiou.

- Det är viktigt att regeringen tar siffrorna på allvar. Man måste förbättra näringslivsklimatet och överge sina skattehöjningar på jobb och företagande, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Följande skatter måste sänkas:

1. Tillåt snabbväxande svenska företag att göra sina medarbetare till delägare. Medan företag i Storbritannien har ett fungerande system för detta förhindrar det svenska skattesystemet i praktiken personaloptioner. Det förslag på området som regeringens utredning nyligen presenterade är otillräckligt. Stoppa planerna på att höja beskattningen på småföretag via 3:12-reglerna.

2. Utveckla systemet med expertskatt. Möjligheten att erbjuda expertskatt bör utökas från dagens tre år till åtminstone fem år. Möjligheten bör även omfatta de svenskar som bott och arbetat utomlands - till exempel i London - och där förvärvat stora kunskaper och erfarenheter.

3. Sänk bolagsskatten. Den svenska bolagsskattesatsen har sänkts över tid och ligger i dag på 22 procent, i nivå med EU-genomsnittet. Storbritannien har nyligen aviserat en sänkning av sin bolagsskatt till 15 procent. Sverige bör överväga att sänka bolagsskatten till den brittiska nivån.

Svensk varuexport till Storbritannien, miljarder kronor, säsongsjusterat

År      Mdkr
2006      78,4
2007      81,7    4%
2008      87,6    7%
2009      73,6   -16%
2010      83,9   14%
2011      84,6    1%
2012      89,4    6%
2013      71,2   -20%
2014      80,7    13%
2015      84,5     5%
2016      71,9   -15%

Källa: SCB

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT