Jun 16, 2016

Brexit kan bli oroschock för svenska företag


Förhållandevis få av de svenska företag som har handel med Storbritannien tror att de kommer att drabbas av konsekvenser om Storbritannien lämnar EU. Men chefekonomen på Stockholms handelskammare tror att det kan bli en oroshock för en del svensk företag trots allt.

Den 23 juni går britterna till val om huruvida de ska lämna EU (s.k. "brexit") eller ej. Resultatet av folkomröstningen kommer att få stora följder inom politik, ekonomi, försvar och migration, både i Storbritannien, i världen och även för Sverige enskilt.

Nygjorda opinionsundersökningar visar att trenden nu går mot lämna-alternativet, eller en så kallad brexit. Det skriver Svenska Dagbladet.

Enligt opinionsinstitutet Yougovs undersökning, som gjorts för The Times, vill 46 procent lämna EU jämfört med 39 procent som vill stanna. 11 procent har inte bestämt sig och 4 procent uppger att de inte tänker rösta. För en vecka sedan gav en likadan opinionsundersökning resultatet att stanna-sidan ledde med 1 procent.

Samtidigt genomför brittiska facktidningen The Engineer nu en fördjupande opinionsundersökning om följdeffekterna.

Vilka effekter på den brittiska exporten tror landets ingenjörer att ett decennium utanför EU kommer att leda till? Resultaten av undersökningen kommer att presenteras den 21 juni.

Tidigare i juni presenterades resultaten av SEKs Exportkreditbarometer med frågor till över 220 svenska exportföretag. 80 procent av företagen har idag handel med Storbritannien, men bara vartannat företag trodde att ett brittiskt utträde ur EU kommer att få konsekvenser för företagets handel med landet.

- Det är en förhållandevis låg andel av företagen som väntar sig att handeln kommer att påverkas av ett Brexit. Det kan tolkas både positivt och negativt. Det är positivt om det är så att ett utträde inte kommer att få negativa konsekvenser i form av en kraftig pundförsvagning eller att handelsvillkoren försämras. Å andra sidan kan det vara negativt om företagen inte är beredda på att förutsättningarna kan bli sämre och att handeln faktiskt kommer att påverkas negativt, säger Marie Giertz, chefekonom på SEK, AB Svensk Exportkredit, i en kommentar till rapporten.

SVT Nyheter har ställt frågan till bland andra Göran von Sydow, forskare vid svenska institutet för europapolitiska studier och Andreas Hatzigeorgiou, fil dr i nationalekonomi och chefekonom på Stockholms handelskammare:

Vilken betydelse har ett brexit för svenska företag?

Göran von Sydow: Det har betydelse dels för att Storbritannien är en viktig marknad och exportmarknad för svenska företag och många svenska företag är aktiva i London. Ett brexit gör också EU:s inre gemensamma marknad relativt mindre, eftersom Storbritannien är den näst största ekonomin i EU och befolkningsmässigt innehar en tiondel av den samlade Eu-befolkningen.

Andreas Hatzigeorgiou: Brexit skulle innebära en omedelbar oroschock för svenska företag som skulle behöva manövrera i ett nytt landskap och det skulle hämma näringslivets utveckling.

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare. Foto: Stockholms handelskammare.

Toppbild: Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Pixabay.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123