Mar 23, 2016

Branschmässan Plastteknik Nordic lanserar ett Recruitment Plaza inne på mässgolvet


Med anledning av hjärtefrågan om kompetensförsörjning i plastindustrin gör Plastteknik Nordic i år något nytt för att möta branschens behov och öppnar upp ett Recruitment Plaza, där kompetensstöd kan sökas men där besökare också kan erbjuda sin egen kompetens.

13-14 april öppnar Nordens största mötesplats för polymerproduktion, industridesign, konstruktion och material där tusentals beslutsfattare och leverantörer möts för att utveckla branschen.

Plastindustrin har en längre tid varit i behov av kompetens inom många delområden och med anledning av detta lanseras Recruitment Plaza, ett rekryteringstorg som kommer finnas mitt inne på mässgolvet. Torget kommer bemannas av Polymercentrum, som är ett kompetenscentrum för svensk plastindustri, Techonogarden Engineering Resources, rekryteringsfirma och specialister på ingenjörskompets samt Sveriges Ingenjörer som just nu håller på med ett pilotprojekt som handlar om att stimulera och stödja mindre till medelstora företag till att anställa sin första ingenjör.

Så här säger Annika Jederström, Projektledare för ”Sveriges första ingenjör”, om den rådande situationen och Recruitment Plaza:

- Det är bra att frågan uppmärksammas! I våra kontakter med företag i projektet har vi tillsammans med företagsledarna sett att behovet av en ökad kompetens finns på alla nivåer i företagen. Allt från företagsledningsnivå till i den direkta produktionen. Det finns även behov att ta in kompetens utifrån, t.ex. genom att rekrytera en ingenjör.

Inne på Recruitment Plaza vill Annika Jederström med sitt team visa på bredden på vad en ingenjör kan bidra med i ett litet företag. De har en mängd exempel på hur den första ingenjören i mindre företag har bidragit till ökad tillväxt och vinst. Technogarden Engineering Resources stöttar upp med rekryteringsexpertis och Polymercentrum som spindeln i nätet med sin branschkännedom.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT