BillerudKorsnäs Karlsborg. Foto: Lennart Salander.

Sep 11, 2017

Brandorsaken i Karlsborg klarlagd


Fabriksbranden är nu utredd och produktionsstart beräknas till nästa vecka.

Natten mellan den 5 och 6 september drabbades en byggnad på BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg av en brand och produktionen har sedan dess stått stilla. Efter arbete med att kartlägga omfattningen beräknar nu BillerudKorsnäs att produktionen i Karlsborg kommer vara i full drift igen under vecka 38.

- Det viktigaste att konstatera är att ingen människa kom till skada i branden. Vi kan nu överblicka brandens inverkan och arbetet med att göra fabriken klar för produktionsstart pågår med stor intensitet. Vi räknar med att produktionen är i full gång igen under nästa vecka, det vill säga i vecka 38. Dock är det en komplicerad uppstart efter en sådan händelse varför det råder viss osäkerhet kring den exakta tidpunkten, säger Per Lindberg VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

Orsaken till branden var en trasig säkerhetsventil som gjorde att syrgas läckte ut och så småningom ledde till antändning.

Produktionsanläggningen i Karlsborg tillverkar säck- och kraftpapper samt avsalumassa för affärsområdet Packaging Paper och har en produktionskapacitet på ca 300 000 ton/år.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT