Kerstin Konradsson. Foto: Boliden.

Apr 26, 2019

Bolidentopp lämnar


Direktören för affärsområde Smältverk lämnar i juli.

Kerstin Konradsson, direktör affärsområde Smältverk, kommer att lämna Boliden i juli 2019. Kerstin Konradsson har varit ansvarig för affärsområdet och medlem av Bolidens koncernledning sedan 2012.

- Kerstin har genom sitt ledarskap byggt en stark organisation som, baserat på affärsområdets strategi, genomfört viktiga investeringar och förändringar i verksamheten vilka väsentligt stärkt affärsområde Smältverk inför framtiden, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

Kerstin Konradsson har under sin tid i Boliden framgångsrikt drivit förändringar inom affärsområdet och dess enheter. Under Kerstins ledning har affärsområdets avkastning på sysselsatt kapital uthålligt ökat från cirka 7 procent under åren 2010-2012 till cirka 14 procent under de senaste tre åren. Samtidigt har miljöprestandan förbättrats och arbetsplatsolyckor reducerats.

En rekryteringsprocess för att hitta en ny direktör för affärsområde Smältverk har inletts.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT